Ochrona przedzbiorcza jabłek

Wzrastające wymagania konsumentów, a co za tym idzie sieci handlowych dotyczące jakości jabłek, dostępnych w sprzedaży nawet kilka miesięcy po zbiorze, wymagają od sadowników podjęcia określonych działań w okresie przedzbiorczym. Ochrona przedzbiorcza jabłek oraz wyznaczenie optymalnego terminu ich zbioru decydują o zapewnieniu odpowiednio długiego okresu przechowywania owoców. Jak również zachowaniu przez nie najwyższej możliwej jakości.

Jakie choroby przechowalnicze są najgroźniejsze dla jabłek?

Choroby przechowalnicze jabłek są wywoływane przez około dwadzieścia gatunków grzybów. Najgroźniejszymi i zarazem najczęstszymi są grzyby z rodzaju Neofabraea, które powodują gorzką zgniliznę jabłek oraz Botrytis cinerea wektor szarej pleśni jabłek. Straty spowodowane przez porażenie tymi grzybami owoców mogą przekraczać nawet pięćdziesiąt procent przechowywanych jabłek.

Szkodliwość grzybów wywołujących choroby przechowalnicze jest szczególnie duża przy deszczowej pogodzie. Istnieje możliwość chemicznego zwalczania omawianych chorób. Liczba zabiegów zależy od podatności odmiany na choroby grzybowe oraz panujących w sezonie warunków atmosferycznych.

 

Ochrona przedzbiorcza jabłek – dokarmianie dolistne jabłek

Niski poziom wapnia w jabłkach sprawia, że owoce intensywniej oddychają i szybciej tracą turgor. Dodatkowo, niski poziom tego pierwiastka silnie ogranicza ich zdolność do przechowywania oraz zwiększa ryzyko pojawienia się chorób przechowalniczych. Dlatego zaleca się stosowanie nawozów dolistnych, dostarczających roślinom niezbędnego wręcz wapnia oraz innych mikroelementów.

Wyznaczenie optymalnego terminu zbioru jabłek 

Wyznaczenie optymalnego terminu zbioru owoców stanowi istotny element ochrony przedzbiorczej jabłek. Optymalny termin zbioru wpływa na okres przechowywania owoców, gdyż jego długość zależy między innymi od stopnia dojrzałości jabłek ładowanych do chłodni.

Ochrona przedzbiorcza jabłek – jak wyznaczyć optymalny termin zbioru jabłek?

Do wyznaczenia optymalnego terminu zbioru sadownicy wykorzystują ocenę m.in.:

– powierzchni rumieńca

– łatwości odchodzenia owoców od krótkopędów

– barwy nasion

Polecamy także: