Rdest ptasi – rozpoznawanie, szkodliwość i zapobieganie

Rdest ptasi (Polygonum aviculare) to uciążliwy chwast występujący pospolicie na terenie całego kraju. W szczególności jest groźny dla roślin uprawnych znajdujących się w początkowej fazie rozwoju. Zachwaszcza głównie zboża jare i ozime, rośliny okopowe, strączkowe oraz kukurydzę. Jak go skutecznie zwalczać?

Rdest ptasi to roślina roczna, jara, osiągająca niewielką wysokość (5-15 cm). Wytwarza pędy płożące lub rozesłane o długości do 100 cm. Liście są krótkoogonkowe, mają zmienny kształt (lancetowate, łopatkowate, jajowate, bardziej lub mniej wąskie). Gęsto porastają pędy. Chwast kwitnie od maja do października. Kwiaty są drobne, białe lub biało-zielone z żółtym środkiem. Znajdują się w kątach liści w liczbie 1-5. Owocem jest 3-kanciasty orzeszek. Rdest ptasi doczekał się licznych nazw potocznych – bywa nazywany wróblimi języczkami, świńską trawą i podorożnikiem. Jest zjadany przez drób (a także dzikie ptaki) i trzodę chlewną. Rdest zwiększa wydajność mleczną u krów. Znajduje także wykorzystanie w ziołolecznictwie, w szczególności na schorzenia układu moczowego i trudno gojące się rany. Na plantacjach jest jednak uciążliwym chwastem, który może wyrządzić szkody: obniżyć plon i utrudnić zbiory.

chwast-rdest-ptasiSzkodliwość rdestu ptasiego

Rdest ptasi to roślina kosmopolityczna, łatwo przystosowująca się do zmiennych warunków. Najczęściej występuje na lekkich, piaszczystych podłożach i w miejscach ruderalnych. Jest chwastem zbóż jarych i ozimych, roślin okopowych, strączkowych oraz kukurydzy. Jedna roślina w zależności od warunków może wykształcić od kilkuset do kilku tysięcy nasion, przy czym nasiona zachowują żywotność nawet przez kilkadziesiąt lat. Rdest jest światłolubny, więc nie stanowi zagrożenia dla roślin wysokich, gęstych, zacieniających podłoże. Niestety jest niebezpieczna dla siewek i zieleni w początkowej fazie rozwoju, gdyż stanowi konkurencję o światło, miejsce, wodę i składniki pokarmowe. Szybko rozrasta się i w niedługim czasie może pokryć większość terenu upraw. Szacuje się, że średni próg zagrożenia to 15-17 roślin na 1m2. Dodatkowo rdest może utrudniać zbiory, np.: buraków. Zaplątuje się w narzędzia i elementy maszyn.

Zwalczanie chwastu

Chwast powinno się zwalczać zanim przekwitnie i wytworzy owoce. Zaleca się go likwidować nie tylko w uprawach, ale także w międzyrzędziach, na miedzach i przydrożach (to potencjalne miejsca masowego występowania i źródła rozprzestrzeniania). Siewki rdestu najliczniej pojawiają się w maju i czerwcu, dlatego na stanowiskach, gdzie są corocznie dużym problemem, pewnym rozwiązaniem jest uprawa odmian wczesnych. Profilaktyka obejmuje także stosowanie nawozów organicznych, gdyż chwasty najefektywniej wypierają rośliny uprawne na glebach bardziej ubogich w składniki pokarmowe. Znaczenie ma także korzystanie ze sprawdzonego materiału siewnego, wolnego od zanieczyszczeń. W przypadku wzmożonego występowania zaleca się stosowanie środków ochrony roślin. Rdest ptasi zwalcza się herbicydami zawierającymi bromoksynil, nikosulfuron, metobromuron oraz tembotrion.

Przeczytaj też: Herbicydy – skuteczne opryski na chwasty >>

 

 

Polecamy także: