Terminy siewu zbóż ozimych. Kiedy należy je wysiewać?

Jak każdego roku, wrzesień zdominowały prace w gospodarstwie. Część gospodarstw już zasiała zboża ozime, inne są w ostatniej fazie przygotowywania gleby pod ich siew. Terminy siewu zbóż ozimych są zależne od regionu, w którym gospodarujemy i gatunku zboża, które planujemy uprawiać. Kluczem do wysokich plonów, oprócz optymalnego terminu siewu, jest odpowiednie przygotowanie gleby pod siew oraz odpowiednie przygotowanie przedplonu.

Terminy siewu zbóż ozimych – kalendarz siewów

Terminy siewu zbóż ozimych

  • Pierwszym wysiewanym we wrześniu zbożem jest jęczmień. Termin jego siewu w zachodnich rejonach Polski przypada pomiędzy 10, a 20 września. Na południowo-wschodnim obszarze kraju końcowa granica przesunięta jest o 5 dni. Natomiast termin siewu jęczmienia hybrydowego na większości obszarów przypada pomiędzy 16, a 25 września.
  • Następna w kolejności jest pszenica ozima. Najlepszym terminem jej siewu w Polsce północno-wschodniej jest czas pomiędzy 15, a 25 września, natomiast w centralnym i południowo-wschodnim rejonie naszego kraju przesunięty jest o 5 dni. Pszenica ozima najpóźniej wysiewana jest na północnym-zachodzie, do 20 września, aż do 5 października.
  • Kolejne miejsce w kalendarzu siewu zbóż ozimych zajmuje pszenżyto. W większości rejonów naszego kraju wysiewane jest pomiędzy drugą, a trzecią dekadą września, jednak termin ten na zachodzie może przesunąć się nawet na pierwszą dekadę października.
  • Żyto w Polsce wysiewane jest od drugiej połowy września. Na zachodzie termin jego siewu może przesunąć się na pierwszą dekadę października.
  • Pszenżyto na południowo-zachodnim obszarze Polski w drugiej i trzeciej dekadzie września. Na terenach przedgórskich termin ten jest przyśpieszony o kilka dni.

Czy warto opóźniać siew?

Terminy siewu zbóż ozimych są umowne i w dużej mierze zależą od warunków panujących na danym obszarze. W siewie niezmiernie ważne jest doświadczenie producenta rolnego nabyte w poprzednich latach uprawy. Jednak, należy zdawać sobie sprawę, że nadmierna opieszałość przy siewie skutkuje znacznym spadkiem plonu. Szacuje się, że 10 dniowe opóźnienie siewu może zmniejszyć plon niektórych zbóż o przeszło 30%.

Ochrona zbóż – zboża ozime potrzebują ochrony od samego początku

Na samym początku wegetacji zboża ozime są bardzo wrażliwe na konkurencje ze strony chwastów. Młode rośliny nie są w stanie sobie poradzić z dynamicznie rozwijającymi się roślinami konkurencyjnymi i potrzebują wsparcia. W takich chwilach z pomocą przychodzi Battle® Delta 600 SC >>>SPRAWDŹ!<<<,  który w  wydajny sposób długotrwale zabezpiecza uprawy przed trudnymi w zwalczaniu chwastami jedno- i dwuliściennymi. Z chwastami, z którymi bez problemu poradzi sobie Battle Delta® 600 SC są m.in.: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, fiołek polny, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przytulia czepna, przetacznik bluszczykowy, samosiewy rzepaku czy tasznik pospolity.

Polecamy także: