Zbiór kukurydzy na kiszonkę krok po kroku

Od kilkunastu lat uprawa kukurydzy w Polsce robi zawrotną karierę. Liczby są imponujące. W samym  2012 roku areał jej zasiewów w Polsce przekroczył 1 mln ha. Kukurydza stała się powszechnie wykorzystywana w różnych gałęziach przemysłu, w tym w przemyśle paszowym. Obecnie chyba nikt nie wyobraża sobie hodowli bydła mlecznego bez zastosowania paszy z tej rośliny. Prawidłowy zbiór kukurydzy to już połowa sukcesu w uzyskaniu dobrej jakości kiszonki. Sprawdź jak powinien on wyglądać krok  po kroku.

zbiór kukurydzyWyznaczanie terminu na zbiór kukurydzy

Termin zbioru kukurydzy na kiszonkę nie może być przypadkowy. O sukcesie produkcji dobrej jakości kiszonki decyduje między innymi zawartość suchej masy w materiale do zakiszenia. Jedną z najpopularniejszych metod wyznaczania  terminu na zbiór kukurydzy jest ustalenie położenia linii mlecznej w ziarniaku. Należy jednak pamiętać, że metoda ta obarczona jest pewnym błędem. Przyjmuje się, że do zakiszenia najlepiej nadają się rośliny zawierające  30-35% suchej masy. Przy zawartości 32–33% suchej masy linia mleczna w ziarniaku znajduje się w 1/3 jego wysokości patrząc od góry, natomiast przy zawartości 35% suchej masy linia ta leży idealnie w połowie. Zbyt wczesny zbiór roślin skutkuje nieprawidłowym przebiegiem procesu fermentacji oraz obniżeniem wartości pokarmowej kiszonki, natomiast zbyt późny obniża strawność oraz znacznie utrudnia rozdrobnienie roślin i zagęszczenie sieczki.

Zachęcamy również do przeczytania artykułu: Szkodniki w kukurydzy – sprawdź jak je skutecznie zwalczyć!

Wysokość koszenia ma wpływ na jakość

Ze względu na możliwość porażenia dolnych części roślin grzybami optymalna wysokość koszenia kukurydzy powinna wynosić  od 20 do 30 cm. Cięcie na takiej wysokości pozwala również zwiększyć udział kolb w kiszonce oraz zmniejszyć udział zdrewniałych części roślin. Dla roślin niedojrzałych lub odmian, w których drewnienie przebiega nieco wolniej cięcie można wykonać niżej, na wysokości około 15–20 cm. W przypadku opóźnień zbiorów należy podnieść wysokość koszenia do 40 cm.

Jeszcze więcej informacji w artykule: Błędy w uprawie kukurydzy. Wiemy, jak ich uniknąć!

Rozdrobnienie zielonki

Długość sieczki z kukurydzy powinna być uzależniona od zawartości suchej masy zakiszanych roślin. Średnia wielkość cząstek powinna wynosić 10 mm. Jednak, w przypadku, gdy sucha masa zielonki jest mniejsza niż 30% powinno się mniej ją rozdrabniać, natomiast gdy sucha masa przekracza 35% zaleca się większe rozdrobnienie roślin. Należy pamięciać, że aby zwierzęta mogły w pełni wykorzystać składniki pokarmowe zawarte w kiszonce absolutnie niezbędne jest zgniecenie ziarniaków kukurydzy, gdyż ma to istotny wpływ na strawność skrobi.

Polecamy także: