Szkodniki w kukurydzy – sprawdź jak je skutecznie zwalczyć!

Kukurydza w trakcie okresu wegetacyjnego narażona jest na ataki niemal 50 gatunków szkodników, jednak poważne straty w plonie wyrządza zaledwie kilka z nich. Do najgroźniejszych zaliczyć należy m.in. mszyce, omacnicę prosowiankę, ploniarkę zbożówkę oraz zachodnią kukurydzianą stonkę korzeniową. Pozostałe szkodniki w kukurydzy w momencie masowych pojawów mogą również stwarzać poważne zagrożenie dla plantacji kukurydzy, z tego powodu niezbędne jest prowadzenie systematycznego monitoringu upraw. Sprawdź co już teraz powinieneś wiedzieć.

Jak przeprowadzić dokładną lustracja plantacji?

Prowadzona może być w postaci bezpośrednich obserwacji, jak również przy użyciu naczyń chwytnych, pułapek świetlnych i feromonowych oraz tablic lepowych. Wyniki lustracji powinny być dokładnie zapisane w dokumentacji, dzięki czemu w przypadku kontroli inspektorów PIORiN możemy potwierdzić zasadność przeprowadzonych zabiegów.

Czy mszyce przenoszą choroby?

Wśród szkodników kukurydzy zazwyczaj można spotkać dwa gatunki mszyc, czeremchowo-zbożową oraz różano-trawową. Ich największa szkodliwość polega na przenoszeniu patogenów i wtórnym zakażaniu roślin chorobami w miejscach ich nakłucia. W przypadku gdy ich liczebność przekroczy próg ekonomicznej szkodliwości, 300 mszyc na 1 roślinie, i nie są planowane inne zabiegi owadobójcze należy przeprowadzić ich odrębne zwalczanie. Największy ich pojaw przypada na połowę lipca.

Ile zabiegów jest potrzebnych na omacnicę prosowiankę?

W plantacjach kukurydzy szkody wyrządzają gąsienice omacnicy, powodując m. in. zamieranie blaszek liściowych, uszkadzanie kwiatostanów, opadanie i przedwczesne zasychanie kolb, nierównomierne wykształcenie ziaren w kolbach oraz wyłamywanie całych roślin. Szkodniki w kukurydzy w skrajnych przypadkach mogą uszkadzać do 100% roślin na plantacji. Zwalczanie omacnicy niezbędne jest w uprawach na obszarach, gdzie w roku poprzedzającym gąsienice uszkodziły ponad 15% roślin w uprawie na ziarno lub 20-30% w uprawie na kiszonkę i CCM lub gdy w bieżących obserwacji stwierdzi się 6-8 złóż jaj na 100 roślin. W zależności od stopnia zagrożenia inwazją szkodnika na omacnicę prosowiankę może być potrzebny drugi zabieg w kukurydzy. Na obszarach gdzie pojawiają się szkodniki w kukurydzy, pierwszy zabieg ochronny wykonuje się już w połowie lipca. Drugi oprysk wykonywany jest w podstawowym terminie zwalczania gąsienic.

Czy zachodnią kukurydzianą stonkę korzeniową zwalcza się chemicznie?

W początkowym etapie rozwoju larwy stonki bytują w glebie i odżywiają się tkanką korzeniową. W miarę rozwoju wgryzają się coraz głębiej i z czasem niszczą system korzeniowy oraz powodują zamieranie kukurydzy. Chrząszcze odżywiają się zarówno pyłkiem, ziarniakami oraz tkankami miękiszowymi liści, w wyniku czego obniża się stopień zapylenia roślin oraz obniża się ich kondycja, co zwiększa ich podatność na ataki ze strony patogenów. W przypadku zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej zwalcza się jedynie osobniki dorosłe. W zależności od stopnia zagrożenia przeciwko temu szkodnikowi wykonywany jest jeden lub dwa zabiegi ochronne wykonywane w momencie masowego pojawu chrząszczy. Zazwyczaj pierwszy termin zabiegu przypada na pierwszą połowę lipca i sierpnia, natomiast kolejny powinien być przeprowadzony dwa tygodnie później.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat uprawy kukurydzy przeczytaj artykuły:

Szkodniki kukurydzy – Wiemy jak się ich pozbyć>>

Nawożenie kukurydzy na ziarno – 5 zasad które musisz zapamiętać >>

 

Informacje o produktach, które pomagają rolnikom zadbać o ich plony  znajdziesz tutaj>>

 

Polecamy także: