Jak chronić rzepak po siewie?

Najważniejszym zabiegiem ochronnym w rzepaku ozimym po siewie jest przedwschodowe zwalczanie chwastów i samosiewów zbóż. Ograniczenie presji ze strony konkurencji, to klucz do harmonijnego rozwoju roślin uprawnych i właściwego przygotowania ich do nadejścia zimy. Co stosować jesienią? Jak chronić rzepak po siewie?

Siew rzepaku ozimego w Polsce przypada na drugą i trzecią dekadę sierpnia. Już po siewie, a jeszcze przed wschodami zaleca się wykonać zabiegi ochronne przy użyciu herbicydów. Zabiegi późnoletnie i jesienne są najważniejsze, odchwaszczanie wiosną traktuje się jako korektę.

Jakie chwasty zagrażają rzepakowi?

Przed wyborem konkretnych herbicydów warto zrobić przegląd na polu i zorientować się, jakie chwasty dominują. Oczywiście rozpoznanie gatunków niepożądanych w początkowych fazach ich rozwoju nie zawsze jest łatwe. Zazwyczaj rzepakowi ozimemu zagraża kilka grup chwastów.

Problemem w rzepaku ozimym są chwasty jednoliścienne takie jak na przykład miotła zbożowa, wiechlina roczna, perz właściwy, a także samosiewy zbóż. Szersze zagrożenie zachodzi ze strony chwastów należących do tej samej rodziny co rzepak, tj. na przykład tasznika pospolitego i tobołków polnych. Oprócz walki o wodę, przestrzeń, światło i składniki pokarmowe zwiększają ryzyko rozprzestrzeniania się chorób i szkodników typowych dla rodziny kapustowatych – jako żywiciel pośredni. Poza tym w uprawach rzepaku często występują jasnoty, maruna, rumian, rumianek, gwiazdnica i przetacznik.

Jak chronić rzepak po siewie? Co stosować w uprawach rzepaku po siewie?

Po wysiewie rzepaku, ale jeszcze przed wschodami często stosuje się środki ochrony, które zawierają dwie substancje aktywnie czynne: petoksamid (związek z grupy chloroacetamidów) i chlomazon (związek z grupy izoksazolidionów). Takim środkiem jest Nero® 424 EC <<< SPRAWDŹ!>>>

Nero® zawiera obie te substancje. To unikatowe, opatentowane połączenie powoduje, że środek niszczy lub hamuje rozwój chwastów. Spektrum działania jest szerokie, faktycznie oddziałuje na wszystkie powyżej wymienione gatunki i nie tylko.

Petoksamid optymalnie działa w temp. 12-15ºC, brak danych dotyczących minimalnych temperatur. Natomiast chlomazon w temperaturze 5-18ºC, przy czym nie zaleca się aplikować substancji aktywnej w temp poniżej 2ºC. Działają doglebowo, zwalczają chwasty głównie w okresie kiełkowania.

Znaczenie w ochronie rzepaku ma również metazachlor, który działa w szerokim zakresie temperatur.

Jak stosować środki ochrony roślin?

Zawsze przy stosowaniu ŚOR zawsze należy kierować się instrukcjami i zaleceniami opracowanymi przez producenta, które są zawarte w etykiecie. W szczególności dotyczy to dawkowania i BHP. W przypadku preparatów działających doglebowo trzeba pamiętać, że gleba powinna być wilgotna. Działanie środków w suchych podłożach jest ograniczone. Herbicydy doglebowe warto więc aplikować przed zapowiadanymi umiarkowanymi opadami. Z kolei długotrwałe i ulewne deszcze mogą doprowadzić do wymywania cieczy roboczej poza strefę kiełkowania chwastów. Warto sprawdzać prognozy pogody.

Polecamy także: