Zwalczanie omacnicy prosowianki. Te 5 rzeczy musisz wiedzieć!

omacnica prosowiankaOmacnica prosowianka (Ostrinia nubilalis) masowo pojawia się na plantacjach kukurydzy już w czerwcu. Ten groźny szkodnik jest doskonale przystosowany do żerowania na kukurydzy i potrafi w krótkim czasie uszkodzić wszystkie rośliny na plantacji prowadząc do dotkliwych strat plonu. Zwalczanie omacnicy prosowianki stanowi prawdziwe wyzwanie dla plantatorów. Przeczytaj 5 rzeczy, które musisz wiedzieć o tym szkodniku.

1. Kiedy należy spodziewać się pierwszych motyli omacnicy prosowianki na plantacji?

Wylot motyli z poczwarek rozpoczyna się w pierwszej dekadzie czerwca. W monokulturach szkodnik ten pojawia się kilka dni wcześniej niż ma to miejsce w uprawach prowadzonych w płodozmianie. Na plantacjach, w pierwszej kolejności, pojawiają się samce, a kilka dni po nich samice. Samice pierwsze złoża jaj składają już od połowy czerwca.

2. Zwalczanie omacnicy prosowianki nie jest łatwe, szkodnik stopniowo zasiedla nowe obszary

Jako, że omacnica prosowianka należy do motyli nocnych największą aktywność przejawia od zmroku do północy. Przeloty motyli i zasiedlanie nowych terenów uzależnione są od warunków pogodowych. Sprzyjają im brak opadów atmosferycznych oraz temperatury przekraczające 15°C. Według licznych badań i obserwacji populacja omacnicy prosowianki przemieszcza się średnio o 5 km rocznie.

Więcej informacji na temat omacnicy w artykule >> Omacnica prosowianka – Wiemy jak się jej pozbyć!

3. Omacnica prosowianka żeruje nie tylko na kukurydzy

Zwalczanie omacnicy prosowianki nie jest łatwe z wielu powodów. Jednym z nich jest fakt, że omacnica prosowianka jest gatunkiem polifagicznym, przez co może przechodzić swój cykl rozwojowy na ponad 200 gatunkach roślin. W Polsce występowanie tego szkodnika jest przede wszystkim odnotowywane na plantacjach kukurydzy, jednak można go spotkać również w uprawach chmielu, prosa, sorga, rabarbaru, papryki, buraków cukrowych, ziemniaków, winogron czy malin. Dodatkowo, gąsienice omacnicy, mogą zimować w takich chwastach grubołodygowych jak: komosa biała, szarłat szorstki czy rdest plamisty.

4. Ogromne straty w uprawie kukurydzy

Na skutek żerowania gąsienic omacnicy prosowianki, uszkadzane jest średnio od 40 do 80% roślin. Choć lokalnie ich odsetek może wzrosnąć nawet do 100%. Szacuje się, że każda larwa może zmniejszyć plon na roślinie o 5%. Powstałe z tego tytułu straty gospodarcze nierzadko dochodzą do 40% plonu. Dodatkowe straty w plonach spowodowane są porażeniami uszkodzonych przez gąsienice tkanek przez bakterie, wirusy i grzyby, które są sprawcami takich chorób jak zgorzel podstawy łodygi, zgnilizna korzeni oraz fuzarioza kolb.

5. Jak zwalczyć omacnicę prosowiankę

Aby skutecznie zwalczyć omacnicę prosowiankę należy podjąć kompleksowe i zdecydowane działania agrotechniczne. Niezbędne jest dokładne rozdrabnianie oraz przyorywanie resztek pożniwnych, eliminacja roślin mogących być potencjalnymi żywicielami szkodnika, terminowy zbiór plonów oraz ochrona chemiczna przy zastosowaniu nowoczesnych preparatów  owadobójczych, takich jak Coragen® 200 SC (przeczytaj więcej na temat produktu). 

Polecamy także: