Omacnica prosowianka – wiemy jak się jej pozbyć!

Omacnica prosowianka jest jednym z najgroźniejszych szkodników występujących w plantacjach kukurydzy. Szacuje się, że straty w plonach spowodowane żerowaniem jej gąsienic mogą wynosić 20–30 %. Zdaniem ekspertów szkodnik ten preferuje odmiany kukurydzy, odznaczające się zwiększoną zawartością cukrów w tkankach. Aby zwalczanie omacnicy było skuteczne, należy podjąć kompleksowe działania oparte na odpowiedniej agrotechnice.

Omacnica prosowianka – poznaj mocne i słabe strony tego szkodnika

1. Widoczny dymorfizm płciowy

Omacnica prosowianka (Ostrinia nubilalis) jest motylem nocnym z rodziny omacnicowatych. Między osobnikami obu płci widoczny jest wyraźny dymorfizm płciowy. Samice są większe i jaśniejsze od samców. Długość ich ciała dochodzi do 15 mm. Pierwsza para ich skrzydeł jest koloru jasnobrązowego z brązowymi falistymi liniami poprzecznymi. Samce dorastają do około 12 mm. Pierwsza para ich skrzydeł jest barwy czerwonobrązowej z jasnymi przepaskami. Gąsienice osiągają długość około 25 mm. Ich ubarwienie jest beżowe, przechodzące w brązowe od strony grzbietowej. Po bokach ciała widoczne są ciemne plamki.

2. Szkody wyrządzają gąsienice

Motyle omacnicy prosowianki odżywiają się pyłkiem roślin, nie wyrządzając żadnych szkód. Zniszczenia powodują gąsienice.  Doprowadzają one m. in. do uszkodzeń kwiatostanów, nieprawidłowego wykształcania ziaren w kolbach oraz przedwczesnego zasychania i opadania kolb, jak również zamierania blaszek liściowych oraz wyłamywania się roślin. Poza tym uszkodzone przez szkodniki tkanki stanowią wrota do wnikania patogenów. Szacuje się, że straty w plonach spowodowane żerowaniem gąsienic omacnicy wynoszą 20–30 %, jednak w skrajnych przypadkach mogą one zniszczyć całą plantację.

Przeczytaj również: Omacnica prosowianka – zwalczanie >>

3. Zróżnicowanie odmian kukurydzy pod względem odporności na omacnicę prosowiankę

Jedynie genetycznie modyfikowane odmiany kukurydzy są odporne na tego szkodnika. W Polsce jednak do tej pory ich uprawa była zakazana, Według ekspertów omacnica w znacznie większym stopniu preferuje wcześniejsze odmiany kukurydzy (FAO do 220), w porównaniu z późniejszymi (FAO 250-270). Te drugie oznaczają się większą odpornością na tego szkodnika (od średniej do dużej).

4. Kiedy zwalczać omacnice prosowiankę 

Naloty motyli omacnicy i składanie jaj trwa od połowy czerwca do końca sierpnia. Po około 7 dniach z jaj wylęgają się gąsienice. Do określenia masowego pojawu omacnicy warto jest zastosować pułapki odławiające oraz sprawdzać aktualne prognozy PIORiN. Po zabiegi insekcydami należy niezwłocznie sięgać jeśli w roku poprzednim zostało porażone ponad 15% upraw kukurydzy ziarnowej lub 30% kukurydzy kiszonkowej.

omacnica-prosowianka

5. Kompleksowe działania

Aby skutecznie zwalczyć tego szkodnika należy zastosować kompleksowe działania. Niezbędne jest dokładne rozdrobnienie resztek pożniwnych, głęboka orka, zwalczanie chwastów, jak również wysiew odpowiednich odmian kukurydzy, terminowy zbiór oraz stosowanie insektycydów.

Chcesz pozbyć się omacnicy prosowianki w kukurydzy, zachęcamy do zapoznania się z produktem >>>  Coragen® 200 SC.  <<<

Polecamy także: