Jesienne szkodniki rzepaku. Wiemy co robić!

Jesienne szkodniki na plantacji rzepaku poważnie zagrażają wegetacji  młodych roślin. Powstałe wskutek ich żerowania uszkodzenia sprawiają, że rzepak przystępuje do zimowania w gorszej kondycji. Skutki tego są zauważalne już na przedwiośniu, kiedy spod śniegu wyłaniają się puste place lub mocno uszkodzone i osłabione przez mrozy rośliny. W takiej sytuacji stajemy przed trudnym dylematem likwidować czy ratować plantację. Aby wiosną nie zmagać się z takim problem warto zawczasu zadbać o swoje rośliny…

Jesienne szkodniki rzepaku

Do szkodników, które można spotkać na plantacji rzepaku jesienią należą przede wszystkim: bielinki, chowacz galasówek, drążyny, drutowce, gnatarz rzepakowiec, miniarka kapuściana,  mszyca kapuściania, nicienie, pchełka rzepakowa, pchełki ziemne,  pędraki, rolnice, ślimaki, śmietka kapuściana czy taniś krzyżowiaczek. Za najgroźniejszego spośród wszystkich jesiennych szkodników w rzepaku niezmiennie od lat uważa się śmietkę kapuścianą, której żerujące larwy prowadzą do wyniszczenia całych plantacji.

Więcej na: ochrona roślin 

Metoda żółtych naczyń wciąż najpopularniejsza

Jako, że metoda żółtych naczyń należy do najtańszych i jest miarodajna, corocznie jest najchętniej wykorzystywaną metodą monitoringu pojawu agrofagów na plantacjach rzepaku.  Regularna kontrola naczyń pozwala na precyzyjnie określenie momentu przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości  przez niektóre jesienne szkodniki rzepaku, w tym śmietkę.

Progi ekonomicznej szkodliwości jesiennych szkodników w rzepaku:

  • chowacz galasówek: 1 owad w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni
  • gnatarz rzepakowiec: 1 gąsienica na 1 roślinie
  • rolnice: 6 gąsienic na 1 m2
  • śmietka kapuściana: 1 owad w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni
  • taniś krzyżowiaczek: 1 gąsienica na 1 roślinie

Jak chronić plantację jesienią

Jeszcze do niedawna opryski owadobójcze w rzepaku wykonywane były głównie wiosną, jednak w ostatnich latach zabiegi insektycydowe coraz częściej przeprowadzane są już jesienią.  Jednak oprócz zabiegów chemicznych, w zwalczaniu szkodników, nie bez znaczenia jest również agrotechnika. Postępujące uproszczenia agrotechniczne, takie jak chociażby uprawa bezorkowa, przyczyniają się do zwiększonego pojawu agrofagów.  Dobre rezultaty w prewencji inwazji szkodników daje izolacja przestrzenna plantacji od innych roślin kapustowatych, wczesny wysiew nasion oraz zwiększenie normy ich wysiewu.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem: Odporność chwastów: skutecznie poradź sobie z problemem!

Polecamy także: