Fuzarioza kłosów. Wciąż aktualny problem w uprawie zbóż

Fuzarioza kłosów to koszmar każdego rolnika uprawiającego pszenicę i pszenżyto. Choroba ta może nie tylko spowodować, przekraczający 60%, spadek plonu ziarna, ale również, ze względu na obecność mitotoksyn, całkowicie zdyskwalifikować go jakościowo. Z powyższych powodów fuzariozę należy zwalczać bezwzględnie i kompleksowo. Należy pamiętać, że oprócz prawidłowo przeprowadzonej ochrony chemicznej istotne jest również przestrzeganie zasad płodozmianu oraz dobór odpowiednich odmian roślin.

Sprawcy choroby

Za fuzariozę odpowiedzialne są patogeny grzybowe z rodzaju Fusarium. W polskich warunkach najpowszechniejszymi gatunkami z tego rodzaju są F. avenaceumF.culmorumF. graminearumF. poae. Atakują one zboże w bardzo długim okresie, trakcie jego kwitnienia oraz tworzenia i dojrzewania ziarna.

Fuzarioza kłosów to jedna z najgroźniejszych chorób pszenicy

Fuzarioza kłosów

Fuzarioza kłosów jest przyczyną znacznych strat gospodarczych i uznawana jest za jedną z najgroźniejszych chorób pszenicy. Porażenie roślin grzybami z rodzaju Fusarium nierzadko powoduje spadek plonowania o ponad 60%. Poza tym może dojść do obniżenia masy tysiąca ziaren, ale również ich infekcji toksycznymi metabolitami grzybowymi – mikotoksynami. Obecność w ziarniakach mitotoksyn całkowicie dyskwalifikuje je jako surowiec.

Więcej na ochrona roślin 

Pogoda ma znaczenie

Infekcja grzybami z rodzaju Fusarium jest uzależniona od przebiegu pogody. Duża wilgotność oraz wysoka temperatura sprzyjają pojawowi choroby. Optymalne warunki dla rozwoju grzybów to wilgotność powietrza wynosząca 85% oraz temperatury 12–24°C w dzień i 5–12°C w nocy.

Zwalczaj kompleksowo

Fuzariozę kłosów należy zwalczać bezwzględnie i kompleksowo. Istotne jest łączenie ze sobą różnych metod. Na samym początku należy zadbać o odpowiedni płodozmian, polegający na ograniczeniu udziału zbóż w zasiewach oraz zachowanie odpowiedniej przerwy pomiędzy uprawą pszenicy, a jęczmienia. Nie bez znaczenia jest również przeprowadzenie podrywki oraz głębokiej orki na jesieni. Ponadto należy zastosować metodę hodowlaną, polegającą na wysiewie odmian o podwyższonej odporności na omawianą chorobę. Ostatnim i niezwykle ważnym elementem jest ochrona chemiczna. Do zwalczania fuzariozy kłosów polecane są przede wszystkim substancje czynne z grupy chemicznej triazoli.

Przeczytaj również artykuł: 5 kroków do zapewnienia pszenicy najbardziej optymalnych warunków rozwoju jesienią

Polecamy także: