Przedwschodowe odchwaszczenie ziemniaka – 4 najważniejsze informacje

Ziemniak ze względu na powolne początkowe tempo wzrostu jest szczególnie wrażliwy na konkurencję ze strony chwastów. Od momentu jego posadzenia do wschodów może minąć nawet dwa miesiące. Z tego powodu wymaga on szczególnej ochrony. Przedwschodowe odchwaszczenie ziemniaka nie tylko warunkuje jego prawidłowy wzrost i rozwój, ale również przekłada się na przyszły plon. Sprawdź co musisz wiedzieć, aby skutecznie chronić swoją uprawę.

Przedwschodowe odchwaszczenie ziemniaka – O czym warto pamiętać?

1. Krytyczne okresy konkurencji chwastów

Podczas całej uprawy ziemniaka występują dwa okresy krytyczne konkurencji chwastów – na samym początku wegetacji (zachwaszczenie pierwotne) oraz przed zbiorami (zachwaszczenie wtórne). W pierwszym okresie długo wschodzący ziemniak przegrywa z chwastami konkurencję o zasoby siedliska, natomiast w drugim niezwalczone chwasty mogą m. in. utrudniać zbiór i obniżać jakość bulw, co przekłada się na ich gorsze przechowywanie.

2. MOdchwaszczanie ziemniakaechaniczne ograniczenie zachwaszczenia

W Polsce od dnia 1 stycznia 2014 roku obowiązuje nakaz stosowania integrowanej ochrony roślin przez producentów płodów rolnych wprowadzających je na rynek. Zgodnie obowiązującymi przepisami, w pierwszej kolejności powinno się stosować niechemiczne metody ograniczenia zachwaszczenia, a dopiero w dalszej kolejności herbicydy. W uprawie ziemniaka zabiegi uprawowe mające na celu redukcję zachwaszczenia wykonuje się m. in. za pomocą  brony, obsypnika oraz pielnika. Pomimo, że mechaniczne ograniczenie zachwaszczenia w pełni pokrywa się z zasadami integrowanej ochrony roślin to jest bardzo pracochłonne i kosztowne, a oprócz tego bywa zawodne. Z tego powodu w gospodarstwach konwencjonalnych łączy się metody mechaniczne z chemicznymi.

Przeczytaj także: Stonka ziemniaczana – sprawdzone sposoby na legendarnego szkodnika >>

3. Metoda mechaniczno-chemiczna

Metoda mechaniczno-chemiczna jest najczęściej wybieranym sposobem redukcji zachwaszczenia w uprawie ziemniaka. Polega ona stosowaniu od posadzenia do wschodów 2 lub 3 zabiegów mechanicznej redukcji zachwaszczenia. Po czym po obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin aplikuje się odpowiedni herbicyd.

4. Dobór herbicydu przedwschodowego

Przedwschodowe stosowanie herbicydów może nastręczać pewnych trudności związanych z brakiem widocznych chwastów na polu lub ich wczesną fazą rozwojową utrudniającą identyfikację. W takiej sytuacji pomocna jest znajomość historii pola, która pozwala przewidzieć jakie gatunki chwastów mogą wystąpić w roku bieżącym. Przy wyborze odpowiedniego herbicydu należy zwrócić uwagę na jego szerokie spektrum zwalczanych chwastów, długotrwałe działanie zabezpieczające oraz możliwość połączenia go z innymi produktami i włączenia do bardziej złożonych programów ochrony ziemniaka przed chwastami. Taką możliwość w przedwschodowym odchwaszczeniu ziemniaka daje Command® 480 EC (Sprawdź więcej na temat Command® 480 EC tutaj >>). Preparat dzięki wysokiej skuteczności i niezawodności w zwalczaniu przytulii czepnej i wielu innych chwastów dwuliściennych od ponad 20 lat z powodzeniem stanowi podstawowy element ochrony rzepaku w Europie.

Polecamy także: