Zboża hybrydowe. Co warto o nich wiedzieć?

Zboża hybrydowe, dzięki dużym zdolnościom adaptacyjnym oraz wysokiemu potencjałowi plonotwórczemu, stają się coraz bardziej popularne. Wydają się być dobrym rozwiązaniem na glebach słabszych oraz w przypadku gdy przedplon późno zszedł z pola. Sprawdź co musisz o nich wiedzieć.

Efekt heterozji – co się za nim kryje?

Efekt heterozji na polega dobraniu takich odmian roślin do krzyżowania, aby w efekcie współdziałania genów, wytworzyły w pokoleniu potomnym wysokoplenne formy. Zboża hybrydowe są połączeniem 2 odrębnych linii rodzicielskich, dobranych tak aby odznaczałaby się wyjątkowo wysoką krzewistością oraz charakteryzowały się znacznie wyższymi możliwościami plonowania od odmian populacyjnych.

Więcej informacji na: Środki ochrony roślinzboża hybrydowe

Zalety zbóż hybrydowych

Odmiany hybrydowe, w porównaniu z populacyjnymi, odznaczają się znacznie wyższą plennością, nawet o 15%. Oprócz tego charakteryzują się dużymi zdolnościami adaptacyjnymi, tolerancją na stresy środowiskowe oraz odpornością na wyleganie i ataki agrofagów.

Alternatywa na słabsze stanowiska

Zboża hybrydowe ze względu na większy, od odmian populacyjnych, wigor początkowy oraz budowę bardzo silnego, rozbudowanego systemu korzeniowego, stanowią dobre rozwiązanie na glebach klas słabszych, których w Polsce nie brakuje.

Jak uprawiać?

Uprawa zbóż hybrydowych niewiele różni się od odmian populacyjnych. Kluczem do sukcesu, tak jak w przypadku odmian populacyjnych, są prawidłowa agrotechnika oraz dobór optymalnego terminu siewu.

Terminy siewu:

Są późniejsze niż w przypadku odmian mieszańcowych.  Przy wyborze terminu siewu odmian mieszańcowych należy pamiętać, aby z nim zbytnio się nie spóźniać. Jedynie dobrze rozkrzewione jesienią zboże może dać wysoki plon.

Żyto ozime hybrydowe

 • W zależności od regionu termin wysiewu przypada pomiędzy od 5 września do 5 października.

Jęczmień ozimy hybrydowy

 • W zależności od regionu termin wysiewu przypada pomiędzy 10 a 25 września.

Pszenica ozima hybrydowa

 • W zależności od regionu termin wysiewu przypada pomiędzy 15 a 15 października.

Gęstość wysiewu:

Zalecana gęstość wysiewu dla żyta hybrydowego wynosi:

 • we wczesnym siewie 140-180 ziaren/m²
 • optymalnym 190-210 ziaren/m²
 • późnym 240-280 ziaren/m²

Zalecana gęstość wysiewu dla jęczmienia hybrydowego wynosi:

 • we wczesnym siewie 130-190 ziaren/m²
 • optymalnym 170-240 ziaren/m²
 • późnym 220-3100 ziaren/m²

Zalecana gęstość wysiewu dla pszenicy hybrydowej wynosi:

 • we wczesnym siewie 130-150 ziaren/m²
 • optymalnym 150-170 ziaren/m²
 • późnym 180-190 ziaren/m²

Nawożenie i ochrona przed agrofagami

Zboża hybrydowe, pomimo dużych zdolności adaptacyjnych oraz odporności na agrofagi, potrzebują zarówno nawożenia, jak i ochrony chemicznej. Samo nawożenie powinno być  oparte jest na wynikach analizy składu gleby oraz doświadczeniu producenta rolnego. W przypadku ochrony chemicznej niezbędne staje się jej zastosowanie w momencie dużej presji ze strony agrofagów oraz roślin konkurencyjnych. Sprawdzonym i wydajnym sposobem na długotrwałe zabezpieczenie upraw hybrydowych przed trudnymi w zwalczaniu chwastami jest Battle® Delta 600 SC (Kliknij po więcej informacji). Czy próbowałeś już tego środka?

Polecamy także: