Przedsiewne nawożenie pszenicy ozimej. Dlaczego warto?

Przedsiewne nawożenie pszenicy ozimej jest jednym z tych elementów agrotechniki, za pomocą których producent rolny może „programować” przyszły plon. Pszenica  jest bardzo wrażliwa na niedobór fosforu i średnio na braki potasu w glebie. Z powyższych powodów nawożenia jesiennego nie należy bagatelizować, a tym bardziej zaniedbywać. Sprawdź co musisz wiedzieć o nawożeniu przedsiewnym krok po kroku.

Potrzeby pokarmowe pszenicy ozimej

Kluczem dla osiągnięcia wysokich plonów pszenicy ozimej jest zapewnienie jej odpowiedniego startu już jesienią. Odpowiednio wykonane przedsiewne nawożenie pszenicy fosforem i potasem zwiększa odporność pszenicy na trudne warunki panujące zimą oraz na przedwiośniu. Poza tym źdźbła, które pszenica zawiąże jesienią są bardziej wytrzymałe przy niekorzystnych warunkach pogodowych niż te zawiązane wiosną. Przy czym, te wcześniejsze odznaczają się większym potencjałem plonotwórczym.

Przypominamy, że dla osiągnięcia plonu 1 tony ziarna i odpowiedniej temu ilości plonu ubocznego, podczas całego okresu jaki musi spędzić na polu, pobiera około:

 

28 kg azotu (N)

19 kg potasu (K2O)

11 kg fosforu (P2O5)

5 kg wapnia (CaO)

4 kg magnezu (MgO)3,5 kg siarki (S)

270 g żelaza (Fe)

82 g manganu (Mn)

60 g cynku (Zn)

8,5 g miedzi (Cu)

5 g boru (B)

0,7 g molibdenu (Mo)Jak dobrać dawki?

Wielkość dawki P, K i Mg w nawożeniu przedsiewnych uzależniona jest od 3 czynników: realnego spodziewanego plonu jaki można uzyskać z konkretnego pola, zasobności gleby w przyswajalne składniki oraz przyorania lub nie plonu ubocznego przedplonu. Przyjmuje się, że na glebach średnio zasobnych w wyżej wymienione pierwiastki i przy przyoraniu  plonu ubocznego przedplonu dla uzyskania plonu ziarna na poziomie 9 t/ha należy podać 90 kg K2O/ha, 80 kg P2O5/ha i 30 kg MgO/ha.

Więcej informacji znajdziesz na: Środki ochrony roślin

Kiedy należy wykonać przedsiewne nawożenie pszenicy?

Przyjmuje się, że nawożenie przedsiewne powinno wykonywać się 14–21 dni przed planowanym siewem pszenicy lub po orce. W drugim przypadku, dla lepszego wymieszania nawozów z glebą, uprawa przedsiewna powinna być głębiej wykonana.

Czego jeszcze potrzebuje pszenica ozima jesienią?

Pierwsze tygodnie wzrostu pszenicy są krytyczne. Trudne warunki pogodowe, duże zapotrzebowanie roślin na fosfor oraz słabo rozwinięty system korzeniowy sprawia, że pobieranie substancji odżywczych z gleby jest znacznie utrudnione. Z tego powodu niezbędne jest wspomaganie młodej pszenicy poprzez dokarmianie dolistne.

Czy próbowałeś już Hi-Phos?

Hi-Phos (kliknij po więcej informacji) jest nowoczesnej generacji nawozem przeznaczonym do stosowania nalistnego w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Dzięki innowacyjnej Formule Complex preparat doskonałe wnika do liści i intensywnie zaopatruje rośliny w takie pierwiastki jak: fosfor, potas i magnez.

Polecamy także: