Zboża Co zrobić aby zwiększyć plon pszenicy

Opublikowano: 9 września, 2014 | autor: Redaktor

Zrób to jesienią, aby zwiększyć plon pszenicy w sezonie 2014/2015

Wśród rolników występuje wiele swoich sprawdzonych działań, które wykonują, aby zwiększyć plon pszenicy i którymi nie chcą się dzielić ze wszystkimi dokoła. Jest to o tyle cenna wiedza, że zwiększenie plonu to większy przychód w gospodarstwie. Wychodząc tym „sekretnym działaniom” na przeciw, prezentujemy 7 pewnych działań, które jak zostaną wykonane prawidło przyczynią się do wzrostu Twojego plonu!

zwiększenie plony pszenicy moze nastąpić w 7 prostych krokach

Właściwy dobór odmiany

Należy uwzględnić zmienność przebiegu zimy (możliwość wymarzania), co pogarsza się w kierunku północno-wschodnim. Odmiany mające charakter uniwersalny można uprawiać na całym obszarze Polski. W rejonach północnych i północno-wschodnich, można uprawiać odmiany o co najmniej średniej mrozoodporności. Odmiany o małej mrozoodporności mogą być uprawiane w rejonach klimatycznie łagodniejszych. Najbardziej ograniczony zasięg mają odmiany o bardzo małej mrozoodporności (możliwe do uprawy na Żuławach Wiślanych, Dolnym Śląsku, Kotlinie Sandomierskiej).

Odpowiednie przygotowanie gleby pod zasiew

Niezależnie od odmiany, niezbędne jest dobre przygotowanie gleby, bu zapewniła pełne i wyrównane wschody pszenicy. Orkę przedsiewną należy wykonać co najmniej 2-3 tyg. przed siewem i zbronować ją. Pod orkę należy zastosować nawożenie fosforowo-potasowe. Przed samym siewem dobrze jest puścić agregat przedsiewny, a po siewie, jeśli jest sucho, należy dać lekkie wałowanie w celu wyrównania wschodów. Nie robi się tego, jeśli zasoby wody są w normie.

Zaprawianie ziarna siewnego

Zaprawienie ziarna siewnego to niezbędny element agrotechniki pszenicy ozimej, ograniczający występowanie wielu chorób, a niektóre zwalczający wyłącznie w ten sposób (np. głownia pyłowa lub śmieć cuchnąca). Niektóre zaprawy ograniczają też rozwój chorób grzybowych powodujących zgorzel siewek (np. Fusarium) oraz choroby liści w okresie do początku fazy strzelania w źdźbło.

Termin siewu silnie wpływa na plonowanie

Opóźnienie siewu powoduje obniżenie plonu (nawet do 40%) i gorszą architekturę łanu (np. spadek rozkrzewiania, liczby kłosów i plonu ziarna, zwiększony procent roślin o skróconych źdźbłach). Są jednak odmiany dające dobry plon ziarna przy opóźnieniu siewu do 14 dni, można więc opóźnić termin ich siewu w zależności od regionu, nawet do 5-25 października. Najlepiej jednak wysiewać je w terminie optymalnym dla danego rejonu kraju. Nasiona powinny mieć dobre wyrównanie, minimalną czystość 98% i zdolność kiełkowania 90%, wilgotność max 15% i masę 1000 ziaren = 40-45 g.

Technika wysiewu pszenicy

Odpowiedni wysiew pszenicy ozimej powinien iść na orkę spłyconą do głębokości 12-15 cm. Ziarno powinno być umieszczone na głębokość 3-4 cm. Szerokość międzyrzędzi zależy od liczby wysianych ziaren na jednostkę powierzchni. Przy wysiewie do 5,5 mln ziaren/ha, odstęp między rzędami powinien wynosić 12-15 cm, przy 5,5-6,5 mln ziaren/ha – 10-12 cm, powyżej 6,5 mln ziaren/ha – 8-10 cm. Właściwe rozmieszczenie roślin w rzędzie zmniejsza ich wypadanie podczas wegetacji.

Odpowiednia lustracja łanu

Ocena łanu określa charakter późniejszych czynności i zabiegów prowadzenia łanu (ochrona roślin, nawożenie, bronowanie i inne). Jesienią ocenia się obsadę roślin po wschodach. Wschody można uznać za bardzo dobre z obsadą roślin gwarantującą wysokie plony, jeśli procent roślin wzeszłych w stosunku do wysianych, jest większy niż 90%. Przy obsadzie 75-90% – wschody ocenia się jako dobre, w granicach 60-75% są dostateczne, zaś poniżej 60% są złe.

Pielęgnacja łanu

Bronowanie można stosować na dobrze rozkrzewioną pszenicę, w celu poprawienia wschodów, w przypadku utworzenia się skorupy glebowej oraz jako zabieg odchwaszczający. Na skuteczność tego zabiegu wpływa wilgotność gleby i rodzaj bron. Jesienne nawożenie ma dostarczyć składniki odżywcze niezbędne do kiełkowania, pierwszej fazy wzrostu oraz przygotować glebę do zimy. Konieczne jest m.in. wapnowanie gleby, jako warunek osiągnięcia wysokich plonów. Efekt wapnowania utrzymuje się przez kilka kolejnych lat. Nawozy azotowe najlepiej stosować w 3-4 dawkach, z których pierwsza jest właśnie na jesieni (powinna być najmniejsza), a druga wczesną wiosną (dawka startowa). Gdy pszenica rozkrzewi się, należy poprzez nawożenie dolistne dokarmić ją siarką i magnezem, co wzmocni rośliny i pozwoli im lepiej znieść zimowanie.

Zwalczanie chwastów

Zwalczanie chwastów jesienią jest nieodzowne, ponieważ pszenica ozima w porównaniu do innych zbóż, jest najbardziej wrażliwa na konkurencyjne działanie chwastów w tym czasie, z powodu wolniejszego początkowego wzrostu, słabszego rozkrzewiania się i ulistnienia. Najczęstsze chwasty jednoliścienne występujące w pszenicy ozimej to: perz właściwy, miotła zbożowa, wyczyniec polny. Natomiast gat. dwuliściennych to: przytulia czepna, jasnoty, fiołek polny, maruna bezwonna, gwiazdnica pospolita, bodziszki i przetaczniki. Do zwalczania chwastów w terminie jesiennym jest szeroki wybór preparatów herbicydowych o różnych mechanizmach działania (nalistne i doglebowe, lub łączące oba mechanizmy działania). By zapewnić najlepszą efektywność ich działania, zabieg należy wykonać przy optymalnej wilgotności gleby i na chwasty będące we wczesnych fazach rozwojowych. Później zabiegi z reguły są dużo mniej efektywne.
Polecane herbicydy FMC Agro Polska – więcej informacji:
https://www.fmcagro.pl/po/produkty/herbicydy/

Zwalczanie szkodników

Zwalczanie szkodników jesienią (insektycydy) z ekonomicznego punktu widzenia warto łączyć z herbicydami, jeśli etykieta środków na to pozwala, oraz stosować je na młode siewki chwastów. Zabiegi są wtedy bardziej skuteczne i można użyć niższe dawki herbicydów lub ich mieszaniny o szerszym spektrum działania. Bardzo ważne w agrotechnice jesiennej jest zwalczanie mszyc, szczególnie przy długiej i ciepłej jesieni. W masowych miejscach żerowania może dochodzić też do wtórnych porażeń grzybowych i bakteryjnych (np. wirusem żółtej karłowatowości jęczmienia), co da szkody nie do naprawienia. Mszyce wysysają soki z tkanek roślin, powodując obumieranie fragmentów lub całych roślin. Inne poważne szkodniki, jakie należy zwalczać w czasie jesiennych wschodów i fazie rozwoju pierwszych liści pszenicy ozimej, to: ploniarka zbożówka, larwy rolnic oraz ślimaki (pomrowik plamisty, pomrowik polny). Z uwagi na niższe temperatury w okresie jesieni, należy dobrać środek skuteczny w danym zakresie temperatur.
Polecane insektycydy FMC Agro Polska – więcej informacji:
https://www.fmcagro.pl/po/produkty/insektycydy/

Ochrona fungicydowa

Jesienna ochrona fungicydowa także jest nieodzowna. Na wcześnie zasianych i dobrze rozwiniętych łanach pszenicy ozimej, przy ciepłej jesieni i dużej wilgotności powietrza, może pojawić się np. mączniak. Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie w trakcie wegetacji jesiennej preparatu z grupy morfolin lub preparatu złożonego, który w swym składzie zawiera substancje czynne z grupy morfolin i triazoli.
Polecane fungicydy FMC Agro Polska – więcej informacji: https://www.fmcagro.pl/po/produkty/fungicydy/

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,


O autorzeDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do góry ↑