Ochrona roślin nawozy-azotowe

Opublikowano: 4 marca, 2019 | autor: Redaktor

Krótsze terminy stosowania nawozów azotowych – wymogi dla rolników

W lipcu 2018 weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Przyjęty Program określa m. in. nowe, krótsze terminy stosowania nawozów azotowych.

Nowe regulacje

Jako, że płytkie wody podziemne są podatne na zanieczyszczenie azotanami pochodzącymi z nawozów azotowych wprowadzony w 2018 roku „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” reguluje m. in.:

  • terminy stosowania nawozów azotowych
  • zasady ich rolniczego wykorzystania
  • warunki przechowywania
  • sposób ustalania rocznej dawki nawozów naturalnych zawierającej nieprzekraczających 170 kgN/ha
  • metody dokumentowania realizacji „Programu”

Sprawdź Nawozy Dolistne FMC >>

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nawozy azotowe nie powinny być stosowane w odległości:

  • w przypadku gnojowicy: poniżej 10 m od jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha, cieków naturalnych, rowów z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na górnej krawędzi brzegu rowu oraz kanałów
  • dla pozostałych nawozów: poniżej 5 m od jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha, cieków naturalnych, rowów z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na górnej krawędzi brzegu rowu oraz kanałów
  • dla wszystkich nawozów: poniżej 20 m od brzegu jezior i zbiorników wodnych o powierzchni powyżej 50 ha oraz obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego

Nie należy również myć rozsiewaczy nawozów oraz rozlewać wody z ich mycia w odległości poniżej 25 m od zbiorników wodnych.

Inne ograniczenia stosowania nawozów azotowych

Nawozów azotowych nie powinno się wysiewać na glebach zamarzniętych, zalanych lub nasyconych wodą oraz przykrytych śniegiem. Z kolei przepisy dopuszczają nawożenie nawozami naturalnymi lub nawozami azotowymi mineralnymi stawów wykorzystywanych do chowu lub hodowli ryb.

Krótsze terminy stosowania nawozów azotowych

Zgodnie z Rozporządzeniem zostały skrócone terminy stosowania nawozów azotowych.

Obecnie nawozy mineralne azotowe oraz naturalne płynne można stosować w terminie od 1 marca do 20 października. W ich przypadku termin ich stosowania został skrócony o 11 dni, w porównaniu z tym do czego producenci rolni już przywykli. Z kolei stosowanie nawozów naturalnych stałych zostało dozwolone w okresie  od 1 marca do 30 października . Termin ich stosowania został skrócony aż o 30 dni.  Przyjęte Rozporządzenie zawiera również wykaz gmin, w których skrócone lub wydłużone zostały terminy stosowania nawozów mineralnych oraz płynnych naturalnych.

Tags: ,


O autorzeDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do góry ↑