Ochrona fungicydowa zbóż – czy zawsze warto ją stosować?

Aby ochrona fungicydowa zbóż przyniosła satysfakcjonujące efekty należy przeanalizować wiele czynników. Do kluczowych z nich należą te o podłożu ekonomicznym oraz środowiskowym. W zależności od nich coroczny próg rentowności zabiegów fungicydowych może ulegać pewnym zmianom.

Ekonomia w uprawie zbóż

Z ekonomicznego punktu widzenia, głównymi czynnikami decydującymi o zasadności przeprowadzenia zabiegów fungicydowych w uprawie zbóż są cena rynkowa plonu oraz koszt wykonania samego zabiegu.

W przeprowadzanych obliczeniach nie można pominąć takich aspektów jak:

  • cena środków ochrony roślin użytych do zabiegu,
  • koszty pracy,
  • koszty paliwa,
  • amortyzację narzędzi rolniczych.

Aby ochrona fungicydowa mogła się zwrócić jej koszt powinien odpowiadać zyskowi uzyskanemu w postaci nadwyżki plonów.

Presja ze strony chorób grzybowych

W wielu przypadkach ochronę fungicydową plantacji wykonuje się w momencie wystąpienia widocznych objawów porażenia roślin uprawnych. Jednakże niektóre patogeny grzybowe mogą być skutecznie zwalczane jedynie przed ukazaniem się objawów chorobowych na roślinach. Z tego powodu przy podejmowaniu decyzji o zasadności przeprowadzenia zabiegów ochronnych niezbędna jest podstawowa wiedza dotycząca zagrożeń mogących wystąpić na danym obszarze.

Sytuacje kiedy ochrona fungicydowa jest nieopłacalna

Wykonanie zabiegów ochronnych może nie przynieść oczekiwanych skutków ekonomicznych w sytuacjach gdy:

– na polu nie występują choroby ograniczające plon

– zwalczane są błędnie rozpoznane patogeny chorobotwórcze

-zastosowane zostały przeterminowane fungicydy lub w niewłaściwych dawkach

Ochrona fungicydowa zbóż od FMC

Środki Ochrony Roślin od firmy FMC Agro Polska są gwarancją wysokiej jakości i skuteczności działania. Dzięki zaawansowanym formułom odznaczają się silnym interwencyjnym działaniem oraz długotrwałym działaniem zapobiegawczym.

Polecamy także: