5 kroków do zapewnienia pszenicy najbardziej optymalnych warunków rozwoju jesienią

Rozwój pszenicy to jedno z kluczowych zagadnień w polskim i światowym rolnictwie. Pszenica to najczęściej uprawiane zboże na świecie, które areałem ustępuje tylko ryżowi i kukurydzy. W Europie jej udział w uprawach wynosi już ok. 47%. W Polsce powierzchnia uprawy zbóż to ponad 70% ogólnej struktury zasiewów, z czego ponad 2 mln ha (najwięcej) zajmuje pszenica.

Pszenica ozima to w Europie podstawowy surowiec przemysłu młynarsko-piekarniczego w żywieniu ludzi i zwierząt. By uprawa była opłacalna, warto pamiętać pięć podstawowych kroków do zapewnienia pszenicy najbardziej optymalnych warunków rozwoju jesienią. Optymalny rozwój pszenicy jest do osiągnięcia w każdych warunkach. Wymienione przez nas „pięć kroków” pozwala poprowadzić uprawę w bardziej efektywnym kierunku.

Uprawa pszenicy – w pięciu krokach

Krok 1. Rozwój pszenicy – przedplon

Pszenica to bardzo wymagające zboże. Najlepszym dla niej przedplonem jest rzepak oraz rośliny strączkowe i motylkowe, gł. ze względu na wczesny zbiór i możliwość szybszego przygotowania pola pod zasiew pszenicy.

Krok 2. Rozwój pszenicy – Stanowisko uprawy

Pszenica ma stosunkowo duże wymagania glebowe, dlatego zaleca się uprawiać ją na glebach o uregulowanym pH oraz o min. średniej zasobności w składniki pokarmowe i wodę.

Krok 3. Rozwój pszenicy – NawożenieRozwój pszenicy jest w dużej mierze zależny od pracy rolnika. Aby osiągnąć najlepsze wyniki należy pamiętać o kilku krokach. Na zdjęciu pole pszenicy.

Pod uprawę pszenicy ozimej niezbędne jest odpowiednie nawożenie. Jesienią rośliny powinny wytworzyć rozbudowany system korzeniowy i silny węzeł krzewienia, co zapewni im odpowiednie zimowanie i obsadę kłosów. Krzewienie wiosenne nie ma już takiego znaczenia plonotwórczego. Przy uregulowanym pH gleby, zaczyna się wysiew nawozu azotowego (8kg N na 1t słomy pozostałej po zbiorze przedplonu), w celu rozkładu i mineralizacji resztek pożniwnych przedplonu (jeśli zostaną) i zmniejszenia konkurencji mikroorganizmów glebowych o N. W zamian można zastosować nawóz naturalny (np. przefermentowaną gnojowicę).

  • Fosfor P to pierwiastek wspólnie z wapniem Ca odpowiedzialny za budowę systemu korzeniowego i najbardziej wrażliwy z NPK na zakwaszenie gleby (przy 5,5pH gleby, tylko 48% P jest dostępne dla roślin). Ważna jest więc dbałość o właściwe pH gleby oraz stosowanie nawozów wieloskładnikowych z szybko działającą formą dostarczania roślinie kluczowych składników do wzrostu i biostymulacja rozwoju systemu korzeniowego.
  • Dodatkowo doskonałe rezultaty możemy osiągnąć stosując nawozy wieloskładnikowe np. Multiple Pro. Preparat powoduje zwiększenie potencjału plonowania, pobudzenie metabolizmu i wzmocnienie odporności roślin zbóż poprzez skuteczne dostarczenie niezbędnych mikroelementów. Koncentracja składników odżywczych (aż 9 kg w 5 l!) sprawia, że efekty w pszenicy są znacznie lepsze niż w przypadku stosowania tańszych zamienników.
  • Zaleca się jednak równoległe nawożenie nawozem potasowym (K), regulując stosunek P do K w zależności od ich ilości w glebie. Ponieważ K jest pierwiastkiem mobilnym w glebie, dlatego nie da się nim nawozić na zapas (gł. na glebach lekkich), dlatego na stanowiskach o wysokiej lub min. średniej zasobności w K, nawożenie nim można przesunąć na wczesną wiosnę wraz z pierwszą dawką N. Ograniczy to wymywanie K z gleby. Wskazane jest jednak inwestowanie gł. w nowoczesne kompleksowe nawożenie jesienne. W razie przekroczenia progów szkodliwości liczby chwastów jednoliściennych i dwuliściennych, niezbędne jest też stosowanie herbicydów i fungicydów.

Chcesz wiedzieć więcej na temat środków ochrony roślin? Przeczytaj koniecznie artykuł

Krok 4. Rozwój pszenicy – Wybór odmiany

Odmianę pszenicy ozimej należy dobrać odpowiednio do stanowiska uprawowego i stopnia jej mrozoodporności. To ważne szczególnie przy ostrej i mroźnej zimie oraz braku okrywy śnieżnej. Zaniedbania mogą powodować wysokie straty w uprawach z powodu wymarzania.

Krok 5. Rozwój pszenicy – Siew

Optymalny termin siewu pszenicy ozimej zależy od regionu kraju: 15-20 września na płn.-wsch., do nawet 15 października na płd.-zach. Wczesny termin siewu sprzyja w okresie okołozimowym presji chorób grzybowych. Późny zwiększa prawdopodobieństwo nieosiągnięcia przez rośliny odpowiedniej fazy rozwoju przed zimą, gorszej mrozoodporności i zmniejszenia potencjału plonowania. Siew jest na głęb. 3-4cm. Głębszy powoduje wydłużenie i nierównomierność wschodów, osłabia krzewienie i może zmniejszać liczbę kłosów.

Wszystkie z opisanych pięciu kroków mają bardzo duże znaczenie na plonowanie pszenicy i na zysk jaki osiągniemy z danego stanowiska. Dajcie znać czy jest jeszcze jakieś działanie, które wykonujecie w uprawie pszenicy, które mają wpływa na zwiększenie plonu? Podzielcie się z nami swoimi doświadczeniami w komentarzach poniżej.

Polecamy także: