Żółwinek zbożowy – Czy można obniżyć jego populację?

Żółwinek zbożowy (Eurygaster maura) to pluskwiak coraz liczniej spotykany w uprawach zbóż na terenie całego kraju. Chociaż największe straty powoduje w uprawach pszenicy, żyta i pszenżyta. Zarówno osobniki dorosłe, jak i larwy tego szkodnika, nakłuwają nadziemne części roślin i wysysają z nich soki. Na skutek żerowania żółwinka dochodzi do spadku ilościowego i jakościowego plonu.

Żółwinek zbożowy – opis i biologia

Żółwinek zbożowy jest pluskwiakiem osiągającym około 10 mm długości. Ciało spłaszczone, barwy szarej z ciemniejszym przedpleczem.  Po jego bokach występują czarne plamy przechodzące w paski. Żółwinek w uprawach zbóż pojawia się już w maju. W tym czasie samice składają jaja ,w 2 rzędach średnio po 14 sztuk, w blaszkach liściowych. Po około 2-3 tygodniach z jaj wylęgają się larwy, które od razu przystępują do żerowania. W czerwcu oraz lipcu larwy przeobrażają się  postacie dorosłe przy czym dalej wysysają soki z liści, kłosów, i miękkich ziarniaków. Przed żniwami migrują na inne rośliny żywicielskie, a następnie na miejsca zimowania w wierzchniej warstwie gleby na polach lub pobliskich zaroślach.

Żółwinek zbożowy jest groźny dla zbóż

Największe straty gospodarcze powoduje żerowanie tego szkodnika na kłosach zbóż.  Jest ono przyczyną zakłócenia prawidłowego wykształcania ziarniaków.  Zaatakowane przez żółwinka kłosy są zdeformowane i  wypełnione jedynie w połowie. Wcześniej też bieleją. Mąka z ziaren z uszkodzonych kłosów nie ma wartości wypiekowej, gdyż ślina żółwinka zawiera enzymy rozkładające gluten. Najliczniejsze pojawy tego szkodnika notuje się w latach suchych i upalnych. Próg ekonomicznej szkodliwości dla żółwinka zbożowego wynosi 2 larwy/m2.

Ochrona zbóż przed żółwinkiem

Na chwilę obecną nie ma zarejestrowanych preparatów zwalczających żółwinka zbożowego.

Jednak populację tego szkodnika można obniżyć  poprzez m. in.:

wczesny wysiew zbóż,

dobór odmian wczesnych,

zaorywanie ściernisk po zbiorach

oraz podrywka.

 

Dodatkowo, wykonywanie zabiegów zwalczających skrzypionki powoduje ograniczenie liczebności tego szkodnika.

 

Więcej informacji na temat zwalczania skrzypionek znajdziesz tutaj: Skrzypionka, czyli co zagraża Twojej uprawie?

Polecamy także: