Mikroelementy w zbożach ozimych

Mikroelementy w zbożach ozimych to wciąż aktualny temat. Cynk, miedź oraz mangan pełnią kluczową rolę w budowaniu wielkości i jakości plonu. Jednak intensywność ich pobierania przez rośliny zależy od bardzo wielu czynników zarówno o charakterze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Co wpływa na pobieranie przez zboża kluczowych mikroelementów oraz w jakiej postaci i kiedy najlepiej dostarczać je roślinom?

Czynniki wpływające na pobieranie przez zboża mikroelementów

Poziom pobierania przez korzenie zbóż makro- oraz mikroelementów jest uwarunkowany szeregiem czynników o charakterze zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Do czynników wewnętrznych należy zaliczyć m. in. zapotrzebowanie pokarmowe na poszczególne mikroelementy. Natomiast do zewnętrznych skład chemiczny gleby, jej pH oraz wilgotność.

Mikroelementy w zbożach ozimych – średnie zapotrzebowanie

Zapotrzebowanie pokarmowe roślin na mikroelementy jest zróżnicowane w zależności od gatunku, a nawet odmiany. Dla prawidłowego rozwoju i plonowania zboża potrzebują znacznie mniejszych ilości boru, niż rośliny dwuliścienne, np. buraki cukrowe. Szczególnie istotnymi mikroelementami w zbożach ozimych są cynk, miedź oraz mangan. Średnie zapotrzebowanie na te mikroelementy przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 1 Mikroelementy pobrane przez zboża w g/t plonu (Markowski, 2015)

Gatunek

Mn

(mangan)

Zn 

(cynk)

Cu 

(miedź)

(bor)

Mo

 (molibden)

Pszenica

90

65

8,5

5

1

Jęczmień

70

60

9

5

1

Pszenżyto

100

70

8,5

5

1

Żyto

110

80

8,5

5,5

1

Owies

200

90

9

7

1

Roztwór glebowy, a mikroelementy

Zjawiska współzależności, a dokładniej reakcje o podłożu synergistycznym oraz antagonistycznym, które zachodzą pomiędzy poszczególnymi pierwiastkami odgrywają istotną rolę w pobieraniu makro- oraz mikroelementów przez rośliny. Najlepiej poznane są reakcje zachodzące pomiędzy jonami wapnia, a cynku, manganu, miedzi, żelaza oraz fosforu. Liczne badania wykazały, że wzrost poziomu jonów wapnia w środowisku glebowym obniża pobieranie wyżej wymienionych pierwiastków przez rośliny.

Mikroelementy w zbożach ozimych – kiedy i jak dostarczać

Mikroelementy najlepiej dostarczać roślinom dolistnie, na przykład pod postacią nawozu wieloskładnikowego Multiple Pro. Nawożenie doglebowe nie gwarantuje, że pierwiastki zostaną efektywnie pobrane przez system korzeniowy roślin. Samo dolistne dokarmianie zbóż najlepiej przeprowadzać już od wczesnej wiosny. Podanie roślinom kluczowych mikroelementów, miedzi, cynku i manganu, w fazie wiosennego krzewienia pozwala na maksymalne ich przetworzenie i pozytywnie wpływa na wielkość oraz jakość plonu. Z kolei aplikacja jesienna miedzi i manganu wspomoże odporność i zimotrwałość zbóż.

Bibliografia:

Markowski A. (2015). Nowoczesne metody produkcji zbóż. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Polecamy także: