Zaraza ziemniaka. Groźna choroba – nie bagatelizuj!

 

Zaraza ziemniaka jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób na plantacjach roślin psiankowatych, w tym ziemniaka. Choroba ta może powodować straty przekraczające nawet siedemdziesiąt procent plonu. Zaraza ziemniaka występuje zarówno w okresie wegetacji, jak również podczas przechowywania bulw. Ograniczenie jej występowania powinno być kompleksowe i rozpoczęte odpowiednim przygotowania plantacji do zbiorów. Nie bez znaczenia jest również prawidłowe przechowywanie bulw.

Biologia i opis choroby

Zaraza ziemniaka jest jedną z najgroźniejszych chorób roślin psiankowatych, w tym jak sama nazwa wskazuje – ziemniaka. Choroba ta powodowana jest infekcją patogenem grzybowym Phytophthora infestans. Pierwsze jej objawy mogą wystąpić na bulwach w okresie wegetacji lub znacznie częściej, podczas ich przechowywania. Sprawca choroby zimuje w formie grzybni pasożytującej w bulwach ziemniaka. Infekcja roślin może zachodzić w krótkim czasie, gdyż w temperaturze przekraczającej 15°C, w ciągu niecałych 3 godzin, następuje kiełkowanie zarodników. Epidemie choroby występują najczęściej podczas chłodnej i wilgotnej pogody.

Więcej na temat: ochrona roślin 

Opis uszkodzeń

Podczas wegetacji na liściach powstają stalowe nekrotyczne plamy, które z czasem zajmują całą ich powierzchnię. Nerwy liściowe czernieją. Podczas wilgotnej pogody dolna powierzchnia liści pokrywa się białą grzybnią. W kolejnym etapie porażenia ogonki liściowe oraz łodygi ulegają nekrozie. Na porażonych patogenem bulwach tworzą się szare nekrotyczne plamy, które z czasem stają się bardziej widoczne. Miąższ porażonych bulw przybiera pomarańczowo-brązową barwę. Zainfekowane ziemniaki szybko gniją.

Zaraza ziemniaka, ogranicz jej występowanie

Jednym z najskuteczniejszych sposobów ograniczenia nasilenia infekcji zarazą ziemniaka jest desykacja łętów za pomocą Spotlight Plus® 060 EO. Mechaniczne niszczenie naci ziemniaczanej, jest często wykorzystywane przez mniejszych plantatorów. Jednak przez dużą ilość zalegających w materii organicznej zarodników metoda ta często okazuje się nieskuteczna. Dla podniesienia ochrony bulw zaleca się, podczas ostatniego zabiegu desykacji, dodanie fungicydu. Pozwala on na zabezpieczenie jakości bulw ziemniaka nawet przy długotrwałym ich przechowywaniu.

Więcej o desykacji naci ziemniaczanej znajdziesz tutaj:

Zbiory ziemniaków rozpocznij od skutecznej desykacji naci ziemniaczanej

Przechowywanie bulw ma znaczenie

Dla utrzymania wysokiej jakości bulw podczas przechowywania niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w przechowalni.  Według zaleceń, bulwy przeznaczone na sadzeniaki powinny być utrzymywane w temperaturze oscylującej w granicach 2–4°C, ziemniaki jadalne 4–6°C. Natomiast ziemniaki przeznaczone do przetwórstwa 6–8°C. Wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 90–95%, przy czym nie należy zapominać o regularnym wietrzeniu ziemniaków.

Polecamy także: