Zboża fuzariozy zbóż

Opublikowano: 2 stycznia, 2020 | autor: Redaktor

Fuzariozy w pszenicy. Od czego zależy presja chorób grzybowych

Fuzariozy towarzyszą uprawie pszenicy przez cały jej okres wegetacyjny. W przeciągu ostatnich lat zauważa się ich nasilającą się presję na uprawy zbożowe. Sprawdź z czego ona wynika i w jaki sposób można ograniczyć to zjawisko.

Lokalizacja plantacji pszenicy

Poszczególne gatunki grzybów powodujących fuzariozy różnią się wymaganiami środowiskowymi. Stąd częstotliwość ich występowania może być uwarunkowana m.in. regionem kraju w którym zlokalizowana jest uprawa. Obszarami najbardziej narażonymi na fuzariozy są te, o glebie dobrze utrzymującej wilgoć oraz te, w których odnotowuje się regularne opady deszczu.

Regionami o szczególnie wysokim czynniku ryzyka dla porażenia grzybami powodującymi fuzariozy są Lubelszczyzna, Mazury, Podkarpacie, Pomorze oraz Śląsk.

Wpływ przedplonu na ryzyko wystąpienia fuzariozy

Rodzaj przedplonu stanowi kolejny czynnik wpływający na wielkość presji ze strony grzybów powodujących fuzariozy. Uprawa pszenicy na resztach kukurydzianych powoduje osłabienie jej mikotrofizmu oraz naraża ją na porażenie bytującymi w strefie przykorzeniowej oraz na korzeniach i łodygach kukurydzy grzybami powodującymi furazyjną zgorzel podstawy źdźbła.

Uprawa gleby modyfikuje obecność patogenów chorobotwórczych

Na obecność grzybów z rodzaju Fusarium w uprawie pszenicy znacząco wpływa sposób uprawy roli, w szczególności przygotowanie jej do siewu. Wszelkie uproszczenia agrotechniczne, w tym uprawa bezorkowa, sprzyjają wzrostowi występowania grzybów chorobotwórczych.

Przebieg pogody

Warunki pogodowe stanowią kluczowy czynnik warunkujący rozprzestrzenianie się oraz porażenie pszenicy zarodnikami patogenów grzybowych. Do silnych infekcji kłosów dochodzi w warunkach znacznej wilgotności powietrza oraz temperaturze przekraczającej 15°C utrzymujących się przez ponad dobę. Deszczowa pogoda sprzyja przenoszeniu się zarodników konidalnych na kłosy.

Zwalczanie fuzariozy kłosów w pszenicy

Fuzariozy rozwijają się przez cały okres wegetacji pszenicy oraz innych zbóż.  Do najgroźniejszych fuzarioz należy zaliczyć: zgorzel siewek, zgorzel podstawy źdźbła, pleśń śniegową oraz fuzariozy liści i kłosów. Pod względem spadku jakości plonów najistotniejszą chorobą jest fuzarioza kłosów, gdyż prowadzi do skażenia ziarna mykotoksynami. Do zwalczania fuzariozy kłosów najczęściej stosuje się fungicydy z grupy triazoli.


O autorzeDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do góry ↑