Fuzarioza liści i kłosa – Jaki ma wpływ na zbiory zbóż?

Stale rosnący areał upraw zbożowych oraz zmiany klimatyczne sprzyjają rozwojowi grzybów z rodzaju Fusarium. Są one sprawcami wielu chorób fuzaryjnych, takich jak fuzarioza liści i kłosa, furazyjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni oraz zgorzel siewek. W ich wyniku może dochodzić do strat w plonie przekraczających nawet 60%. Fusarium spp. nie tylko obniżają masę tysiąca ziaren, ale również zanieczyszczają ziarno mykotoksynami, co dyskwalifikuje je jako produkt spożywczy oraz paszę. Aby temu zapobiec konieczna jest ciągła obserwacja upraw i szybkiego reagowanie, ponieważ fuzarioza liści i kłosa może być bardzo groźna dla plonów zbóż.

Grzyby z rodzaju Fusarium

Fusarium spp. są najczęściej jednymi z najczęściej izolowanych patogenów w uprawach rolniczych na świecie. Są one przyczyną ogromnych strat gospodarczych. Nie tylko powodują zamieranie roślin i obniżanie masy tysiąca ziaren, ale również infekują rośliny swoimi toksycznymi metabolitami – mykotoksynami. W Polsce najpowszechniejszymi gatunkami z rodzaju Fusarium  są F. avenaceum, F.culmorum, F. graminearum, F. poae.

Choroby powodowane przez Fusarium sp.

Nowoczesne rolnictwo, w którym brak płodozmianu oraz stosuje się uprawę uproszczoną, zwiększa zagrożenie porażenia upraw przez grzyby. Fusarium spp. atakuje wiele upraw rolniczych, w tym pszenice, pszenżyto, żyto, jęczmień oraz kukurydzę. Rośliny mogą być porażane w różnych fazach rozwojowych, a grzyby powodują takie choroby jak choroby podsuszkowe, zamieranie ziarna fuzarioza liści i kłosa, furazyjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni czy zgorzel siewek.

Straty gospodarcze

Porażenie roślin grzybami z rodzaju Fusarium powoduje znaczne straty gospodarcze. Porażenie grzybami prowadzi do ilościowych i jakościowych strat w plonie ziarna. W krótkim czasie może dojść do znacznego obniżenia plonu, nawet o 60%, a porażone ziarno jest dyskwalifikowane jako produkt spożywczy lub pasza.

Uwaga na zagrożenie fuzariozą kłosów

Według Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa część krajowych upraw zagrożona jest fuzariozą kłosów. Rolnicy z regionów gdzie padają ulewne deszcze powinni być bardzo czujni. Według badań optymalne warunki infekcji to temperatura 20–30°C i zwilżenie powierzchni kłosa utrzymujące się około 3 dób. Fuzarioza liści kłosów w krótkim czasie może doprowadzić do znacznych strat w plonie. Jej rozwojowi sprzyja wysoka temperatura połączona z dużą wilgotnością powietrza.

Obraz choroby

Fuzarioza kłosów atakuje zarówno pszenicę, jęczmień oraz żyto. W początkowej fazie miejsce porażenia przypomina wodnistą, jasną plamę, która z czasem ciemnieje. W dalszym przebiegu porażone kłosy pokrywają się białymi strzępkami. Ziarniaki są znacznie mniejsze, pomarszczone i pokryte różowawym lub białawym nalotem. Grzyby porażają mykotoksynami ziarno.

Zwalczanie

Dzięki zastosowaniu oprysków fungicydowych można znacznie zredukować zagrożenie oraz straty wynikające z choroby. Dobrym rozwiązaniem jest fungicyd Sparta 250 EW oparty na tebukonazolu. Wykazuje szerokie spektrum zwalczanych chorób oraz jest elastyczny w doborze terminu stosowania, dzięki czemu jednocześnie zwalczane są inne grzyby atakujące kłosy w tym samym czasie.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego środka wejdź tutaj>>

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat fungicydów wejdź tutaj >>

Polecamy także: