Jakie były zbiory zbóż 2020? Jakie są prognozy na rok 2021?

Żniwa zbóż ozimych i jarych w 2020 roku zakończono na obszarze naszego kraju z końcem sierpnia.

GUS szacuje, że zbiory zbóż ogólem wyniosły ok. 33,5 mln t, co jest wynikiem aż o 16% lepszym w porównaniu z rokiem 2019.

Zbiory zbóż ozimych wyszacowano na 19,5 mln t (+13% w porównaniu z rokiem 2019). Natomiast zbiory zbóż jarych na 9,6 mln t (+22% w porównaniu z rokiem 2019). Według rzeczoznawców również jakość ziarna zbóż jest lepsza od jakości ziarna zbiorów ubiegłorocznych.

 

Tabela przedstawiająca wyniki zbiorów zbóż w roku 2020 i porównanie z rokiem 2019

Zbory zbóż w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii – Prognozy na rok 2021

Europejska Federacja Handlowców Zbożowych (COCERAL) prognozuje, że zbiory zbóż będą wyższe niż w roku 2019. W 28 krajach przewiduje się zbiory na poziomie 306,8 mln t, co w porównaniu z rokiem 2019, 295,7 mln t, jest wynikiem o prawie 4% lepszym.

Zbory kukurydzy w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii – Prognozy na rok 2021

COCERAL przewiduje, że produkcja kukurydzy na ziarno wyniesie 63,5 mln ton, co jest wynikiem lepszym niż w roku 2020 o niecałe 2% (w roku 2020 szacuje się, że zebrano 62,4 mln ton).

Zbory rzepak w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii – Prognozy na rok 2021

COCERAL szacuje, że produkcja rzepaku w roku 2021 wyniesie 17,7 mln t. Stanowi to wynik gorszy o 140 tys. t w porównaniu z rokiem 2020.

Co ciekawe handlowcy mają na ten temat inne zdanie i prognozują, że zbiory rzepaku będą wyższe.

 

Wyleganie zbóż. Jak zabezpieczyć łan?

Polecamy także: