Chwasty w zbożach. Dlaczego się pojawiają?

Występowanie chwastów w uprawach uzależnione jest między innymi od warunków środowiskowych. Poszczególne gatunki roślin niepożądanych występują na plantacjach z różną intensywnością. Obecność chwastów prowadzi do obniżenia jakości oraz wielkości plonów.

Czy chwasty w zbożach są szkodliwe?

Zboża, szczególnie ozime, narażone są na zachwaszczenie zarówno gatunkami jednoliściennymi, jak i dwuliściennymi. Chwasty są trudnym przeciwnikiem, ich zwalczenie z pól może okazać się nie lada wyzwaniem.

chwasty-w-zbozach

W jaki sposób chwasty mogą wpływać na zboża?

Chwasty konkurują ze zbożami o wodę, składniki pokarmowe oraz światło (zapotrzebowanie chwastów na składniki pokarmowe jest wyższe), tym samym mogą zahamować właściwy wzrost zbóż.

W związku z konkurencją o światło chwasty mogą przyczynić się do wydłużenia siewek roślin uprawnych, zboża mogą stać się wówczas bardziej podatne na wyleganie.

Powodują zacienienie, co prowadzi do obniżenia temperatury najbliższego im otoczenia oraz spowolnienie procesów fizjologicznych zachodzących w roślinach.

Chwasty w zbożach – żywiciele owadów oraz nośniki chorób

Chwasty występujące w zbożach mogą sprzyjać rozprzestrzenianiu się różnorodnych, groźnych chorób. Rośliny niepożądane są dla grzybów pasożytniczych żywicielami pośrednimi oraz gospodarzami.

W przypadku owadów szkodliwych są dla nich żywicielami okolicznościowymi i zastępczymi. Dla przykładu chwasty pochodzące z rodziny wiechlinowatych mogą być żywicielami szkodliwych dla zbóż owadów, takich jak zbożówki, mszyce, ploniarki, a także groźnych chorób chorób, m.in. rdzy źdźbłowej, rdzy żółtej czy też mącznika prawdziwego zbóż.

W jaki sposób chwasty rozprzestrzeniają się w zbożach?

Wśród głównych źródeł zachwaszczenia pół uprawnych wyróżnia się:

– zanieczyszczony materiał siewny,

– nieodpowiednie zmianowanie,

– niewłaściwie przeprowadzany płodozmian,

– nieużytki w okolicach pól, na których występują chwasty,

– sprzyjająca rozwojowi chwastów gleba.

Chwasty mogą rozprzestrzeniać się na różne sposoby. Najczęściej jest to przenoszenie przez wiatr, zwierzęta, wodę lub nawet człowieka. Jak już zostało wspomniane, rośliny niepożądane negatywnie wpływają na jakość oraz wysokość plonów.

Główne przyczyny pojawiania się chwastów w zbożach

1. Wprowadzenie niekorzystnych, uproszonych płodozmianów, w których dominują zboża.

2.  Stosowanie przez długi czas herbicydów zawierających te same substancje czynne – chwasty mogą uodpornić się na dany składnik aktywny.

3. Wprowadzenie niekorzystnych uproszczeń w gospodarowaniu rolą, m.in. rezygnacja z uprawy mechanicznej, brak orki.

4. Zmniejszenie ilości  herbicydów – niestosowanie się do zaleceń producentów preparatów,

5. Zbyt intensywne nawożenie – niektóre chwasty preferują gleby zasobne w składniki odżywcze.

Polecamy także: