Ubezpieczenia rolne – czy warto?

Producenci rolni są prawnie zobligowani do wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia budynków na terenie danego gospodarstwa. Dodatkowo mogą zdecydować się na różne formy ubezpieczeń dobrowolnych. Z jakich świadczeń warto korzystać? Czy ubezpieczenia rolne są opłacalne?

Ubezpieczenia rolne obowiązkowe – OC rolnika

Zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnymi Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych rolnik jest zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia budynków, które znajdują się na terenie gospodarstwa.

Kogo dotyczą ubezpieczenia obowiązkowe?

Obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze dotyczą osób fizycznych, które prowadzą działalność rolniczą i posiadają użytki rolne o powierzchni przekraczającej jeden hektar. W przypadku korzystania z dopłat bezpośrednich trzeba dodatkowo ubezpieczyć przynajmniej pięćdziesiąt procent powierzchni upraw rolnych, które objęte są dofinansowaniem.

Ubezpieczenie jest obowiązkowe także wtedy, gdy osoba odziedziczyła gospodarstwo rolne, a nie mieszka na jego terenie. Brak OC skutkuje karą finansową i oczywiście brakiem świadczeń w przypadku wystąpienia niekorzystnych zdarzeń losowych, takich, jak na przykład zniszczenia budynku w gospodarstwie.

Jak działa obowiązkowe ubezpieczenie rolnicze?

W przypadku wystąpienia szkody, np. zniszczenia pola sąsiada przez niewłaściwie wykonane opryski, uszkodzenia mienia czy uszczerbku na zdrowiu rolnika lub kogoś z jego rodziny, świadczenie wypłaca ubezpieczyciel.

Natomiast ubezpieczenie budynków przydaje się w przypadku pożaru, zniszczeń powodowanych przez grad, podtopień, osunięcia się ziemi czy uderzenia pioruna. Niestety nie uwzględnia wielu aspektów (o tym poniżej). Dlatego rolnicy czasem decydują się na wariant dodatkowy – ubezpieczenie dobrowolne.

Ubezpieczenia rolne dobrowolne – co rolnik najczęściej ubezpiecza?

Wypłaty świadczenia wynikającego ze zniszczenia budynku nie dotyczą maszyn, sprzętu czy inwentarza, który znajduje się wewnątrz. Ponadto inwentarz ubezpiecza się od wielu innych zdarzeń losowych. W pakietach ubezpieczeń można wybrać m.in. ubezpieczenie drobiu od salmonelli, trzody czy bydła od padnięcia w wyniku np. pasożytów.

Dobrowolne ubezpieczenia często dotyczą konkretnych maszyn rolniczych, pasiek, chowu stawowego ryb i ubezpieczenia ochrony prawnej rolników.

Dodatkowe ubezpieczenie rolnicze – czy warto? 

W przypadku obowiązkowych ubezpieczeń temat nie podlega dyskusji. OC należy po prostu wykupić. Natomiast ubezpieczenia rolne dobrowolne należy ściśle dopasować do specyfiki własnej produkcji i innych „zmiennych”. Warto poprosić o oferty wielu firm i porównać, która jest najkorzystniejsza. Wtedy jest szansa na otrzymanie zadowalającego świadczenia w przypadku zaistnienia szkody.

Polecamy także: