Bezpieczeństwo stosowania środków ochrony roślin – 5 kluczowych zasad, o których musisz wiedzieć!

Celem stosowania środków ochrony roślin jest osiągnięcie maksymalnej skuteczności ochrony roślin na każdym etapie ich produkcji, jednak przy zachowaniu bezpieczeństwa zarówno dla ludzi oraz zwierząt, jak i dla całego środowiska. By to bezpieczeństwo miało sens, należy znać pewne podstawowe i kluczowe zasady dotyczące ich stosowania. Oto bezpieczeństwo stosowania środków ochrony roślin w pigułce.

Stosowanie środków ochrony roślin oznacza wszystkie czynności mające miejsce od momentu otwarcia pojemnika ze środkiem, do utylizacji pustego opakowania pozostałego po nim. Na tym etapie, większość problemów ze środkami ochrony roślin, jest związana głównie ze sposobem użytkowania. Oczywiście w kategoriach najważniejszych, a więc dotyczących bezpieczeństwa dla ludzi. Najbardziej niebezpiecznym momentem jest ewentualny kontakt ze środkami ochrony roślin w czasie przygotowywania cieczy użytkowej oraz wykonywania oprysku. Użytkownik musi bezwzględnie wiedzieć, że osobiście odpowiada za stosowanie środka w sposób efektywny i zarazem bezpieczny. Musi przestrzegać instrukcji oraz zasad dobrej praktyki agrotechnicznej.

Podstawowe wskazówki bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin – pięć kluczowych zasad, o których należy wiedzieć.

1. Dobierz odpowiedni środek

Należy zawsze dobierać środek najwłaściwszy do danych warunków przyrodniczo-ekonomicznych. Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez szkodniki, określonego dla danych upraw poziomu ekonomicznej szkodliwości. Jak również nie należy opóźniać zabiegu ochrony roślin. W praktyce oznacza to, że należy m.in. sprawdzić, czy rośliny i szkodniki są na odpowiednim etapie wzrostu oraz rozwoju, w którym dany środek ochrony roślin jest w stanie skutecznie zadziałać. Należy też m.in. sprawdzić aktualne, oficjalne prognozy i komunikaty pogodowe. A także komunikaty dotyczące występowania szkodników, np. wystąpienia mszyc lub zarazy ziemniaczanej. Te informacje będą pomocne przy prawidłowym ustaleniu dokładnego terminu zabiegu.

2.Skuteczna metoda stosowania środka

Należy użyć taką metodę stosowania środka, by nanieść go na cały obszar docelowy i uzyskać jak najlepszą skuteczność jego działania. Chodzi tu o decyzję, czy ma to być środek doglebowy, dolistny, czy też łączący w sobie obie te funkcje. Czy zastosować środek mocniejszy, lecz droższy, czy też tańszy, za to mniej skuteczny. Oczywiście bardzo ważny jest też odpowiedni dobór opryskiwacza.

3.Jak bezpiecznie stosować środek ochrony roślin?

Należy zapoznać się i zrozumieć informacje o szkodliwości danego środka ochrony roślin umieszczone na etykiecie produktu. Trzeba przy tym uwzględnić określone tam możliwe zagrożenia i postępować w sposób chroniący stosującego (a więc rolnika) oraz innych ludzi (pracowników, rodzinę rolnika itp.), zwierzęta gospodarskie i domowe, a także okoliczną faunę dziko żyjącą oraz środowisko naturalne. Między innymi pod żadnym pozorem nie wolno więc dopuszczać do kontaktu z preparatami osób niepowołanych, a zwłaszcza dzieci!

4.Bądź przygotowany na wszystko

Przed użyciem środka ochrony roślin, bezwzględnie należy zapoznać się z procedurami postępowania w razie nagłego wypadku. Rolnik musi pamiętać przy tym, że jako potencjalny pracodawca, ma prawne zobowiązanie zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz wydawać odpowiednie uregulowania dotyczące pierwszej pomocy w razie wypadku. Najpowszechniejsze wypadki mające miejsce w trakcie stosowania środków ochrony roślin to przede wszystkim: wycieki albo rozlanie się skoncentrowanego lub rozcieńczonego preparatu, czego skutkiem może być skażenie ludzi, żywego inwentarza, lub środowiska naturalnego. Pamiętać też należy, że zawsze możliwe jest zatrucie osoby wykonującej zabieg środkiem ochrony roślin.

5.Jak bezpiecznie przechowywać środki ochrony roślin?

Środki ochrony roślin należy przechowywać wyłącznie w szczelnie zamkniętych oraz odpowiednio oznakowanych i składowanych opakowaniach. W odpowiednio przygotowanych do tego celu magazynach.

Dowiedz się więcej o produktach do ochrony roślin firmy FMC Agro Polska oraz całościowych rozwiązaniach pomagających w optymalizacji wzrostu roślin uprawnych. Czytaj więcej

Polecamy także: