Zwalczanie samosiewów rzepaku. Od czego zacząć?

Zwalczanie samosiewów rzepaku jest kłopotliwe dla wielu rolników. Samosiewy rzepaku pojawiają się nie tylko w uprawach zbóż, czy kukurydzy, ale również w uprawach następczych roślin rzepakowych. W uprawie tych ostatnich samosiewy nie tylko ograniczają wielkość i jakość plonu, ale również stanowią groźne źródło chorób oraz są żywicielem pośrednim wielu szkodników.

1. Kiełkowanie rzepaku

Kiełkowanie nasion rzepaku może być rozciągnięte w czasie. Rzepak zasiany w sprzyjających warunkach może wschodzić na polu już po 4 dniach. Jeżeli jednak nasiona trafią na przesuszoną glebę proces ten zostanie zaburzony, a wschody na plantacji będą nierównomierne i znacznie rozciągnięte w czasie. Większość nasion rzepaku zaraz po osypaniu na glebę zaczyna kiełkować, ale pewna ich część w glebie pozostanie w stanie uśpienia nawet przez okres ponad 10 lat.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule: Samosiewy rzepaku – co zrobić, aby je zwalczyć?

2. Nierównomierne dojrzewanie łuszczyn

Cechą charakterystyczną rzepaku jest nierównomierne dojrzewanie łuszczyn. Zjawisko to widoczne jest nie tylko pomiędzy poszczególnymi roślinami w łanie, ale również na każdej roślinie z osobna. Nierówne dojrzewanie rzepaku powoduje niebezpieczeństwo strat plonu, na skutek osypywania się nasion, przekraczających nawet 25% zbioru.

3. Samosiewy rzepaku w rzepaku

Samosiewy rzepaku na plantacji tej rośliny są groźnym i kłopotliwym chwastem. Stanowią one gorszy jakościowo komponent łanu. Poprzez jego zagęszczenie, konkurencję z pozostałymi roślinami o składniki pokarmowe i wodę znacznie zmniejszają wielkość i jakość plonu. Dodatkowo, samosiewy rzepaku, zakłócają jednolitość odmianową plantacji, mogą być siedliskiem szkodników lub wektorem infekcji grzybowych.

4. Zwalczanie samosiewów rzepaku zacznij od ograniczenia osypywania się nasion

Zwalczanie samosiewów rzepaku powinno odbywać się przede wszystkim poprzez ograniczenie strat spowodowanych osypywaniem się nasion. W tym celu, w momencie, kiedy ponad 70% łuszczyn już jest zabarwionych na żółto, powinno się przeprowadzać desykację plantacji.

Polecamy także: