Zwalczanie chwastów w uprawie ziemniaka

Ziemniak ze względu na powolny wzrost w początkowym etapie uprawy uchodzi za roślinę wrażliwą na zachwaszczenie. Brak regularnych zabiegów agrotechnicznych i herbicydowych może znacznie opóźnić jego rozwój, zmniejszyć powierzchnię asymilacyjna i pośrednio wpłynąć na ilość oraz jakość plonu. Z jakimi gatunkami przyjdzie rolnikowi walczyć na plantacji ziemniaków? Jak skutecznie przeprowadzić zwalczanie chwastów w uprawie ziemniaka?

Podatność ziemniaka na chwasty w dużej mierze wynika z ich naturalnego cyklu życiowego. Czas od posadzenia sadzeniaków do wschodów czasem wynosi nawet 60 dni. Początkowy wzrost jest w dodatku powolny. Jest to więc pierwszy, wzmożony okres porastania przez chwasty, tzw. zachwaszczenie pierwotne. Wtedy prowadzi się najwięcej działań ochronnych. Drugi przypada tuż przed i w czasie zbiorów (zachwaszczenie wtórne). W tym wypadku chwasty utrudniają zbiór, pogarszają jakość bulw i zmniejszają ich zdolności przechowywania. Które gatunki są najbardziej uciążliwe?

zwalczanie-chwastow-ziemniak-uprawaPowszechne chwasty na polu z ziemniakami

Uprawy ziemniaków mogą być porastane przez kilkadziesiąt gatunków chwastów (do trzydziestu). Do roślin jednoliściennych jednorocznych zalicza się: chwastnica jednostronna, palusznik krwawy, włośnica sina, włośnica zielona, wiechlina roczna; do wieloletnich perz właściwy. Wśród chwastów dwuliściennych należy wymienić: dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnoty oraz komosa biała. Na plantacji ziemniaków czasem występuje także przetacznik perski, tobołki polne, tasznik pospolity, rdesty, żółtlica drobnokwiatowa i maruna bezwonna. Rozpoznanie chwastów, zwłaszcza tych dominujących, jest istotne pod kątem doboru metody zwalczania i wyboru odpowiednich herbicydów.

Mechaniczne zwalczanie chwastów w uprawie ziemniaka

Długi okres wschodów ziemniaka to czynnik wpływający na zachwaszczenie, ale także generujący rozwiązania. Do momentu pojawienia się siewek warto wykonać 3-4 krotnie obredlanie redlin połączone z  bronowaniem. Pierwsze wykonuje się płytko na ok. 5 cm, kolejne na 10-12 cm. Zabiegi przeprowadza się co 5-7 dni. Od wschodów do zwarcia rzędów wykonuje się już obredlanie bez bronowania (2-3 krotnie). W metodzie mechaniczno-chemicznej ostatnie obsypywanie, które ma ukształtować redliny wykonuje się tuż przed wschodami. Następnie po zabiegu agrotechnicznym stosuje się herbicydy dobrane w zależności od rodzaju zachwaszczenia.

Chemiczna metoda walki z zachwaszczeniem

Chemiczna metoda polega na dwukrotnym zastosowaniu środków ochrony roślin na chwasty. Pierwsze wykonuje się przed wschodami, drugie gdy ziemniaki osiągną 5-15 cm wysokości. Przy wyborze preparatu warto zwrócić uwagę nie tylko na zastosowanie, ale także na rodzaj substancji aktywnie czynnej takiej jak chlomazon. Środkiem zawierającym ten składnik aktywny jest Command® 480 EC (Sprawdź więcej na temat Command® 480 EC tutaj >>). Preparat dzięki wysokiej skuteczności i niezawodności w zwalczaniu przytulii czepnej i wielu innych chwastów dwuliściennych od ponad 20 lat z powodzeniem stanowi podstawowy element ochrony rzepaku w Europie.

Polecamy także: