Ochrona roślin chwasty w pszenicy - chabry

Opublikowano: 31 sierpnia, 2014 | autor: Redaktor

Uwaga na chwasty w pszenicy tuż po siewie!

Zwalczanie chwastów w pszenicy jest nieuniknione. Należy to zrobić po raz pierwszy już zaraz po siewie, czyli jesienią w przypadku zbóż ozimych i/lub wczesną wiosna w przypadku zbóż jarych. Należy bowiem wiedzieć, że okresy tzw. krytycznej wrażliwości na zachwaszczenie, u roślin uprawnych występują najczęściej jesienią i wczesną wiosną. Nie należy też odkładać zabiegu odchwaszczania jesiennego do wiosny. Warto także wiedzieć m.in. w jakich warunkach, na jakich polach i przy jakiej pogodzie, chwasty mają szansę wzejść na naszych polach najszybciej i najobficiej.

pszenica ozima- zwalczone chwastyChwasty w pszenicy: pospolite i rzadko występujące.

O konkurencyjności oraz intensywności zachwaszczenia łanu pszenicy decyduje przede wszystkim liczba i różnorodność występujących na tym polu gatunków chwastów. Specjaliści oszacowali, że w zbożach ozimych może występować nawet ok. 250 gat. chwastów, z czego 150 gat. uznaje się za pospolite, a ok. 100 gat. traktuje się jako rzadko występujące (czyli w mniejszym nasileniu i raczej tylko lokalnie). Ta zmienność liczebna i gatunkowa chwastów jest związana z siedliskiem, typem gleb oraz warunkami klimatycznymi panującymi na danym terenie w trakcie danego sezonu wegetacyjnego. Oczywiście decydującym czynnikiem jest też sama roślina uprawna – w tym wypadku pszenica ozima lub jara.

Ile gatunków chwastów może wystąpić w pszenicy?

Na początku lat sześćdziesiątych specjaliści określili, że w zbożach ozimych przeciętnie występują 42 gat. chwastów, przy czym ich różnorodność na jednym polu nie powinna przekraczać 70 gat. Jednak obecnie na szczęście na polach uprawnych już nie występuje taka bioróżnorodność chwastów. Dlatego też jako przeciętne zachwaszczenie na jednym polu przyjmuje się kilkanaście do ok. 20 gat. roślin. Podobną intensywność zachwaszczenia mają też zboża jare, z tym, że inaczej rozkładają się tu proporcje między gat. jarymi, ozimymi i jarymi zimującymi.

Co wpływa na poziom zachwaszczenia?

Zachwaszczenie kształtują zarówno czynniki siedliska, jak i same zabiegi agrotechniczne. Z czynników siedliska cechę tę determinuje odczyn i skład granulometryczny gleby, jej uwilgotnienie, troficzność oraz ukształtowanie terenu. Natomiast z czynników agrotechnicznych, wpływają na to: następstwo roślin w zmianowaniu, zastosowany przedplon, zabiegi uprawowe, nawożenie oraz pielęgnacja roślin (a więc m.in. odchwaszczanie).

Najlepsze warunki dla chwastów w pszenicy…

Chwasty w odmienny sposób wschodzą i rozwijają się na różnych glebach, wpływ na to ma również nawożenie roślin uprawnych, z którego korzystają także chwasty. Zasada jest taka, że im lepsza i bardziej napowietrzona gleba oraz im lepiej jest nawożona, tym więcej potencjalnie będzie tam chwastów, które będą się bujnie rozwijać. Zwykle najwięcej chwastów znajduje się też w płodozmianach, w których zboża wysiewa się po sobie, w stosunku do płodozmianów z udziałem np. roślin okopowych i strączkowych. Z kolei oceniając pionowe rozmieszczenie wschodzących nasion chwastów w glebie stwierdza się, że większość z nich usytuowana jest w warstwie gleby 1–10 cm głębokości, aniżeli w głębszych warstwach. Bardzo duży wpływ na rozwój chwastów mają też wspomniane czynniki klimatyczne, przy czym ich ekspansji sprzyja lekka zima (w przypadku pszenicy ozimej) oraz wilgotna, aczkolwiek w miarę ciepła pogoda.

Kompensacja chwastów na stanowisku

Chwasty występują w zbiorowiskach i są przez to konkurencyjne nie tylko dla rośliny uprawnej, ale także same dla siebie. Dlatego szkodliwość tych samych gat. chwastów jest bardzo zróżnicowana i trudna do oszacowania tak, jak np. w przypadku szkodników (np. ich liczba) czy chorób (np. procent porażenia). Wyjątek stanowi jednak uodpornienie się danych gat. chwastów na środki ochrony roślin oraz kompensacja, czyli zjawisko polegające na masowej dominacji na określonym areale jednego gat. chwastu. To groźniejszy typ zachwaszczenia dla rośliny uprawnej, ponieważ taka sama liczba różnych gat. chwastów jest mniej konkurencyjna, niż identyczna liczba jednego gat. kompensacyjnego, którego szkodliwość polega gł. na jednostronnym, czyli wybiórczym pobieraniu substancji pokarmowych z gleby.

Zwalczanie chwastów w pszenicy

W ocenie i podejmowaniu decyzji o zabiegu ochrony należy posiłkować się informacjami o pojawiających się chwastach oraz o ich progach szkodliwości. Trzeba przy tym rozpatrywać wszystkie cechy chwastów oraz ich otoczenia, a więc podział chwastów na jare, ozime i jare zimujące. Istotną informacją dotyczącą terminów zabiegów herbicydowych, jest także określenie do jakiej fazy rozwojowej roślin, można wykonać konkretny zabieg. Dotyczy to zarówno samej pszenicy, jak i chwastów. Zasada jest taka, że im młodsze są chwasty, tym są bardziej wrażliwe na środki ochrony roślin.
Najlepszym i najbardziej polecanym jest jesienny zabieg herbicydowy, preparatem zwalczającym zarówno chwasty jednoliścienne oraz chwasty dwuliścienne. Daje nam pewność, że chwasty, które mogłyby zagrażać pszenicy, zostaną skutecznie wyeliminowane już na początku wegetacji.

Interesujesz się tematem zwalczania chwastów? Zapoznaj się z artykułem, który znajdziesz  tutaj>>

Tags: , , , , , , ,


O autorzeDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do góry ↑