Uszkodzenia zbóż i rzepaku podczas zimowania

Uszkodzenia zbóż i rzepaku podczas zimowania, mogą zarówno wynikać z niekorzystnego przebiegu pogody, lokalizacji pól jak również kondycji w jakiej rośliny weszły w okres zimowania. Przed przystąpieniem do wiosennych zabiegów agrotechnicznych niezbędna jest wiosenna ocena ozimin.

Uszkodzenia rzepaku podczas zimowania polskie pole

Te uszkodzenia zbóż i rzepaku występują najczęściej:

Wymakanie – ma ono miejsce w zagłębieniach terenu, gdzie rośliny pozostają pod wodą, gromadzącą się z silnych opadów lub pochodzącą z topnienia okrywy śnieżnej. Brak dostępu do tlenu powoduje gnicie oraz zamieranie zbóż i rzepaku.

Wymarzanie – powodowane jest gwałtownym i dużym spadkiem temperatury, przy jednoczesnym braku okrywy śnieżnej, która izolowałaby oziminy od niekorzystnych warunków pogodowych.

Wyprzenie – może powstawać na skutek opadów śniegu na niezamarzniętą glebę. Przy braku dostępu do tlenu oraz temperaturze bliskiej 0°C dochodzi do gnicia roślin na skutek porażenia pleśnią śniegową. Najbardziej narażonym na wyprzenie zbożem jest żyto.

Wysmalanie – do tego typu uszkodzeń dochodzi przy braku wystarczająco grubej okrywy śnieżnej podczas silnych i mroźnych wiatrów, które wysuszają rośliny. Rośliną najbardziej narażoną na wysmalanie jest żyto.

Wysadzanie – ma ono miejsce podczas dużych wahań temperatury między dniem, a nocą. W ich wyniku dochodzi do rozerwania korzeni roślin. Ze zbóż na wysadzanie najbardziej narażone są pszenica i jęczmień.

Wszystko co powinieneś wiedzieć na temat herbicydów znajdziesz w artykule:

Herbicydy – skuteczne opryski na chwasty

 

Wiosenna ocena zbóż i rzepaku

Przed przystąpieniem do wiosennych zabiegów agrotechnicznych niezbędna jest wnikliwa ocena stopnia przezimowania roślin. Działania te stanowią podstawę do podjęcia decyzji dotyczących dalszego postępowania z danymi uprawami. Oceny kondycji roślin dokonujemy na podstawie określenia liczby żywych roślin na jednostce powierzchni, oceny wizualnej stanu liści, stożka wzrostu, szyjki korzeniowej i korzeni oraz stopnia zachwaszczenia uprawy.

Więcej informacji na temat  zachwaszczenia zbóż ozimych wiosną dowiesz się z tego wpisu:

Zachwaszczenie zbóż ozimych wiosną – problem niejednego pola

Polecamy także: