Połyśnica marchwianka – główny szkodnik w uprawie marchwi

Połyśnica marchwianka (Chamaepsila rosae) to groźna muchówka, której larwy żerują nie tylko w uprawie marchwi zwyczajnej, ale również pietruszki i pasternaku. Szkodnika należy traktować bardzo poważnie i starać się błyskawicznie go zwalczyć.

Obecność połyśnicy marchwianki w uprawie może wyrządzić znaczne szkody, sięgające nawet do osiemdziesięciu procent plonu. 

Jak wygląda połyśnica marchwianka?

Połyśnica marchwianka jest niewielkich rozmiarów muchówką dorastającą do około 5 mm długości i 13 mm rozpiętości skrzydeł. Jej ciało jest połyskująco czarne o nogach i głowie barwy żółtej. Larwy są kształtu walcowatego i barwy kremowej o długości do 6-8mm. Zaś jaja są białe i podłużne o barwie białej.

Szkodnik wyrządza znaczne straty w marchwi

Połyśnica jest groźnym szkodnikiem, którego larwy mogą wyrządzać w uprawie marchwi oraz innych warzyw znaczne straty dochodzące nawet do 80% plonu. W ciągu roku pojawiają się aż dwa pokolenia tego owada, przy czym larwy pierwszego pokolenia, które pojawiają się na przełomie maja i czerwca, są dla marchwi szczególnie szkodliwe. Larwy wiosennego pokolenia uszkadzając korzenie młodych roślin prowadzą do ich szybkiego zamierania. Z kolei larwy letniego pokolenia drążą w korzeniach marchwi podskórne korytarze, które wypełniają odchodami. Często w tych miejscach dochodzi do infekcji grzybowych i gnicia korzeni. W wyniku tego nie nadają się one do spożycia. Jedna larwa jest w stanie zniszczyć nawet do 10 korzeni marchwi.

Zwalczanie połyśnicy w marchwi

Do zwalczania połyśnicy marchwianki należy przystąpić niezwłocznie. Należy działać natychmiast po zaobserwowaniu przekroczenia przez szkodnika progu zagrożenia.

Próg zagrożenia jest określany na podstawie średniej liczebności owadów odłowionych na co najmniej trzech – czterech tablicach podczas 3 dniowych obserwacji.

  • Dla pokolenia wiosennego wynosi co najmniej 2 muchówki.
  • Z kolei dla pokolenia letniego średnio 0.75-1 muchówki.

Do zwalczania połyśnicy marchwianki świetnie sprawdzi się środek ochrony roślin Benevia®.

 

Benevia-baner

Polecamy także: