Susza rolnicza w Polsce

Eksperci IUNG-PIB alarmują, że susza rolnicza dosięgła już 14 województw na obszarze Polski. Szczególnie duży deficyt wody został stwierdzony w pasie obejmującym środkowy obszar naszego kraju. Najkrytyczniej sytuacja przedstawia się w uprawach zbóż jarych,  rzepaku i rzepiku, krzewów owocowych, zbóż ozimych oraz kukurydzy. Jednakże z dużym deficytem wody wzmagają się również inne uprawy.

 

Eksperci biją na alarm

W okresie sprawozdawczym trwającym od 1 maja do 30 czerwca  susza rolnicza  została stwierdzona na terenie aż 14 województw:

 • dolnośląskiego
 • kujawsko-pomorskiego
 • lubelskiego
 • lubuskiego
 • łódzkiego
 • mazowieckiego
 • opolskiego
 • podlaskiego
 • pomorskiego
 • śląskiego
 • świętokrzyskiego
 • warmińsko-mazurskiego
 • wielkopolskiego
 • zachodniopomorskiego

Przy czym deficyt wody notowany jest m. in. w uprawach:

 • buraka cukrowego
 • chmielu
 • drzew i krzewów owocowych
 • kukurydzy
 • truskawek
 • roślin strączkowych
 • rzepaku i rzepiku
 • tytoniu
 • warzyw gruntowych
 • zbóż jarych i ozimych
 • ziemniaka

Przeczytaj tez artykuł: Pyły w gospodarstwie rolnym zagrożeniem dla zdrowia. Jak się przed nimi obronić?

Krytyczna sytuacja dla upraw

W okresie raportowania od 1 maja do 30 czerwca eksperci IUNG-PIB stwierdzili największe zagrożenie suszą rolniczą w uprawie zbóż jarych.  Spośród wszystkich województw, w których wystąpiła susza rolnicza, najwyższy odsetek powierzchni zagrożonej we wszystkich typach upraw stwierdzono w województwie lubuskim, wielkopolskim oraz łódzkim. Dla zbóż jarych udział powierzchni zagrożonej w tych województwach wynosił kolejno 96,87%, 80,47% i 76,78% , dla rzepaku i rzepiku 89,21%, 75,22% i 70,30%, zaś dla krzewów owocowych 94,25%, 74,27%  i 68,02%.

Susza rolnicza, a szacowanie strat

Na chwilę obecną producenci rolni mogą składać w urzędach gmin i miast wnioski o oszacowanie strat w uprawach jakie wyrządziła susza rolnicza. Rolnicy poszkodowani w wyniku suszy, oprócz odszkodowania z zakładów ubezpieczeń mogą ubiegać się m. in. o takie świadczenia jak:

 • pomoc w opłaceniu bieżących składek KRUS
 • odroczenie i rozłożenie na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości
 • kredyt preferencyjny na wznowienie produkcji rolnej
 • ulga w podatku rolnym

Rząd polski przeznaczył kwotę 799,5 mln zł na pomoc dla gospodarstw rolnych i rybackich, które ucierpiały w tym roku z powodu suszy.

Polecamy także: