Zmiany klimatu – w jaki sposób przystosować gospodarstwo

Zmiany klimatu wywierają coraz większy wpływ na produkcję rolniczą w Polsce. Na plantacjach zauważalny staje się problem ciepłolubnych chwastów odpornych na herbicydy, jak również inwazji chorób i szkodników roślin jak dotąd obcych na terenie naszego kraju. Konsekwencje ocieplenia się klimatu można ograniczyć poprzez zmiany w organizacji oraz planowaniu produkcji rolnej w gospodarstwie.

Wpływ zmiany klimatu na produkcję roślinną

Ocieplenie się klimatu oddziałuje na zmiany warunków atmosferycznych panujących w Polsce, w tym temperatury powietrza, sumy opadów czy częstości występowania zjawisk ekstremalnych. Warunki klimatyczne są czynnikiem wpływającym na występowanie oraz przeżywalność patogenów oraz szkodników roślin uprawnych. Następuje ekspansja niewystępujących dotąd agrofagów. Nasilenie zjawisk ekstremalnych odbija się kondycji oraz wydajności roślin. Z kolei długotrwałe susze wyniszczają uprawy.

KlimatPoprawa jakości gleby

Przeciwdziałanie suszy powinno być oparte o poprawę jakości gleby, w tym zwiększenie w niej zawartości próchnicy. Związki próchnicze odznaczają się wysoką pojemnością wodną. Są w stanie zatrzymać do 5 razy więcej wody niż same ważą. Zwiększenie poziomu próchnicy w glebie można uzyskać poprzez m. in. stosowanie nawozów zielonych, mulczowanie, stosowanie wsiewek traw  i mieszanek zbożowo-strączkowych oraz roślin okrywowych czy ściółkowanie powierzchni gleby.

Zmiany klimatu – wybór gatunków i odmian odpornych na suszę

W rejonach kraju o dużym deficycie wody w glebie należy uprawiać gatunki oraz odmiany roślin o mniejszych wymaganiach. Zaleca się uprawę m. in. zbóż ozimych zamiast zbóż jarych czy lucerny zamiast koniczyny. Poleca się również uprawę roślin ciepłolubnych o krótkim okresie wegetacji na przykład kukurydzy oraz sorga.

Prawidłowe nawożenie

W Polsce dominują gleby bardzo kwaśne(pH<4,5) oraz kwaśne (pH 4,6-5,5) przez co optymalizacja nawożenia wymaga wcześniejszej analizy gleby pod kątem zawartości składników pokarmowych oraz odczynu pH. Uregulowanie odczynu gleby za pomocą wapnowania pozwala na rozwój korzystnych mikroorganizmów glebowych oraz na rozpuszczenie się makro- oraz mikroelementów w roztworze glebowym. W warunkach suszy zaleca się dokarmianie roślin nawozami dolistnymi. Do takich preparatów należy Hi-Phos, który w krytycznych dla roślin momentach dostarcza fosfor, potas oraz magnez.

Polecamy także: