Odporność roślin uprawnych

Odporność roślin uprawnych na stres determinuje powodzenie ich rozwoju osobniczego, a także wytworzenie wysokojakościowego plonu. Odporność jest ściśle uzależniona od możliwości dostosowania się roślin do niekorzystnych warunków środowiska czy presji ze strony organizmów szkodliwych.

Jakie czynniki decydują o stopniu odporności roślin? W jaki sposób możesz ją podnieść i wspomóc rośliny uprawne na swoim polu? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym artykule. Przeczytaj koniecznie.

Stres roślin uprawnych 

Odporność roślin uprawnych - burak cukriwyStres spowodowany trudnymi warunkami polowymi oraz presją ze strony organizmów szkodliwych i chwastów stanowi nieodłączny element związany z uprawą roślin. W kluczowy sposób wpływa na ich zdrowotność oraz zdolność do wytworzenia zadawalającego plonu.

Rośliny uprawne, w pewnym stopniu, potrafią minimalizować skutki stresu poprzez wytworzone mechanizmy obronne. Jednak nie są one tak skuteczne jak u ich przodków. Dodatkowo wymagają użycia dużych nakładów energetycznych, które rośliny mogłaby wykorzystać na budowę plonu.

Elementy, które decydują o stopniu podatności na działanie stresu

Zdolność roślin uprawnych do adaptacji

Rośliny posiadające zdolność do adaptacji, poddane czynnikom stresowym, takim jak mróz, deficyt lub nadmiar wody, a także agrofagi, potrafią minimalizować ich negatywne skutki poprzez uruchomienie reakcji obronnych. Jednym z takich mechanizmów jest wytworzenie alternatywnych szlaków metabolicznych.

Regeneracja uszkodzeń

Dzięki zdolności roślin do naprawy uszkodzeń, w pewnym zakresie, może zostać wytworzona nowa tkanka w obrębie uszkodzonego organu, np. wiązki przewodzące.

Indywidualne właściwości organizmu

Osobnicze cechy są zależne od etapu rozwojowego rośliny i wynikają z zakodowanego programu genetycznego realizowanego przez poszczególne tkanki. Inną odpornością na okresowy deficyt wody odznaczają się tkanka miękkiszowa, a inną zgrubiałe i zdrewniałe ściany komórkowe.

Jak podnieść odporność roślin uprawnych?

Odporność roślin na polu ściśle zależy od ich prawidłowej kondycji. W tym celu niezbędne jest zapewnienie im optymalnych warunków rozwojowych już samej siewki. Odpowiednie odżywienie roślin w makro- i mikroelementy będzie miało tu kluczowe znaczenie.

Aby reakcje fizykochemiczne, również te uruchamiane przez stresory, mogły działać prawidłowo wymagają pełnej dostępności składników pokarmowych. Z tego powodu należy zawczasu zadbać o odpowiednie odżywienie roślin za pomocą nawozów dolistnych, np. Hi-Phos, Maize Extra czy Zinc 69.

 

 

Polecamy także: