Nawożenie azotem – Opłaca się stosować w uprawie ozimin?

O tym czy tegoroczna zima dla zbóż okaże się łaskawa dowiemy się dopiero za kilka miesięcy. Nie mniej powszechnie wiadomo, że z im większą starannością prowadzona jest uprawa zbóż ozimych tym większa szansa na uzyskanie przez nie zadawalającego plonu, niezależnie od warunków pogodowych. Pierwsze wiosenne prace polowe powinny skupić się na nawożeniu zbóż azotem.

Nawożenie azotem w uprawie ozimin – 4 pytania i odpowiedzi

1. Kiedy rozpocząć nawożenie azotem?

Wiosenne nawożenie azotem najlepiej rozpocząć możliwie jak najwcześniej, gdy tylko są widoczne pierwsze objawy wznowienia przez zboża wegetacji. Startowa dawka azotu pobudza oziminy do krzewienia się oraz wytworzenia należytej ilości źdźbeł kłosonośnych. Do nawożenia powinno się stosować przede wszystkim saletrę amonową, ponieważ jest ona łatwo przyswajalna przy niskich temperaturach.

2. Kiedy uprawa zbóż ozimych ma największe zapotrzebowanie na azot?

Zboża ozime największe zapotrzebowanie na azot wykazują we wczesnych fazach rozwojowych – od fazy krzewienia do fazy kłoszenia. W tym czasie powinno się azot stosować doglebowo w 2 lub 3 terminach. W nawożeniu azotem zbóż nie powinno się przekraczać jednorazowej dawki 60 kg/ha. Wyjątek może stanowić startowe nawożenie tym pierwiastkiem bardzo osłabionych plantacji – do 70 kg/ha.

Sprawdź także: Uprawa zbóż ozimych – 4 ważne aspekty jesienią 

nawozenie-azotem

 3. Jakie pszenica ma zapotrzebowanie na azot?

Zakłada się, że pszenica jakościowa pobiera około 28–32 kg azotu na tonę ziarna (+odpowiednią ilość słomy).  Dla uproszczenia wyliczeń przyjmuje się wartość 30 kg N   na tonę ziarna. Zatem zapotrzebowanie pszenicy na azot przy plonowaniu 7 ton ziarna z hektara wynosi 210 kg N. Następnie, w celu wyliczenia dawki  nawozowej, należy od  tego wyniku odjąć ilość azotu dostępnego z zapasów glebowych.

Azot podawany w 3 dawkach:

  • 1 dawka – nawożenie azotem startowe. Powinno być przeprowadzone przy pierwszych widocznych objawach wznowienia przez zboża wegetacji. Najlepiej wykonać je przed 15 marca. Pierwsza dawka azotu ma istotny wpływ na dokrzewienie plantacji. Zalecana ilość tego pierwiastka wynosi od 30 kg/ha (dla łanów gęstych) do 70 kg/ha (dla łanów rzadkich).
  • 2 dawka – przypada na początek strzelania w źdźbło – wyczuwalne I kolanko, zazwyczaj w okolicach 20 kwietnia. W łanach rzadkich 2 dawkę podaję się wcześniej kilka dni wcześniej, natomiast w bardzo gęstych na początki maja. Zalecana dawka azotu wynosi 40–60 kg/ha.
  • 3 dawka – przed kłoszeniem.  Przypada na okolice 15 maja. Zalecana dawka azotu wynosi 10 kg N na każdą 1 t przewidywanego plonu ziarna. Na efektywność trzeciej dawki wpływają warunki wodne w glebie, niezbędny jest odpowiedni poziom wilgotności. Z tego powodu na terenach gdzie występują susze należy zastanowić się nad zasadnością jej stosowania.

4. Nawożenie azotem, a regulatory wzrostu

Intensywna uprawa zbóż ozimych, a w szczególności nawożenie azotem, wymaga zabezpieczenia roślin przed wyleganiem poprzez zastosowanie regulatorów wzrostu. Dobrze dobrany preparat, taki jak Cuadro® NT 250 EC – Regulator wzrostu zbóż.

, skraca i wzmacnia źdźbła zbóż, zwiększa wyrównanie wysokości łanu oraz nie osłabia systemu korzeniowego. W rezultacie źdźbła zbóż są wytrzymalsze i zdolne utrzymać masywne kłosy aż do zbiorów.

Więcej o Cuadro® NT 250 EC – Regulator wzrostu zbóż znajdziesz tutaj: Regulator wzrostu >>

 

Polecamy także: