Mieszaj z głową! Łączenie środków ochrony roślin

Mieszaniny zbiornikowe umożliwiają łączenie środków ochrony roślin w jednym zabiegu. Wykonanie oprysku kilkoma różnymi preparatami jednocześnie pozwala nie tylko na zaoszczędzenie czasu, ale również na zmniejszenie kosztów zabiegów. Jest to szczególnie odczuwalne w przypadku większych gospodarstw. Jednak, aby w pełni wykorzystać możliwości jakie dają mieszaniny zbiornikowe, ich składniki należy umiejętnie dobierać.

Korzyści z łączenia środków ochrony roślin

Do najważniejszych korzyści wynikających ze stosowania mieszanin zbiornikowych należą:

– oszczędność czasu i kosztów zabiegów;

– zmniejszenie ilości przejazdów po polu i ograniczenie powstawania podeszwy płużnej;

– możliwość stosowania mniejszych dawek  środków ochrony roślin i wykorzystywania zjawiska synergii pomiędzy zawartymi w nich substancjami aktywnymi;

– lepsza organizacja pracy i możliwość zachowania terminów zabiegów, nawet przy kapryśnej pogodzie.

oprysk-uprawa-roslin

Składniki mieszanin należy umiejętnie dobierać…

Mieszanie ze sobą różnych środków ochrony roślin może być niebezpieczne. Stworzone mieszaniny mogą uszkadzać rośliny (herbicydy z grupy sulfonylomocznikowych połączone z  insektycydami fosforoorganicznymi) lub wzajemnie znosić swoje działanie (herbicydy oraz nawozy mikroelementowe), dlatego też zawsze należy kierować się wskazówkami znajdującymi się na etykietach produktów. Tworząc kombinację środków ochrony roślin, której nie jesteśmy pewni, zawsze warto zrobić jej próbę w osobnym  naczyniu. W ten sposób możemy sprawdzić, czy się nie wytrąca osad oraz na niewielkim fragmencie uprawy, aby sprawdzić efekt działania na zwalczane organizmy oraz rośliny chronione.

Łączenie środków ochrony roślin. Od czego zależy powodzenie?

Niepowodzenia w tworzeniu mieszanin zbiornikowych mogą wynikać z m.in. :

  • niezgodności chemicznej użytych środków ochrony roślin,
  • nieprawidłowej kolejności dodawania preparatów
  • złej jakości wody.

Woda o odczynie zasadowym, twarda, zasolona, zanieczyszczona nierozpuszczalnym osadem lub wapniem, magnezem czy wodorowęglanami powoduje degradację lub wytrącenie się środków ochrony roślin. W celu jej uzdatnienia zaleca się stosowanie takich adiuwantów jak E-Mix znajdujący się w ofercie firmy FMC.

Polecamy także: