Jak ratować oziminy? Czy należy dokarmiać je dolistnie?

Zima to pora roku o nieprzewidywalnym przebiegu. W jej trakcie oziminy często narażone są na gwałtowne stresy. Duże spadki temperatur, bez występującej przy nich okrywie śnieżnej, prowadzą do wymarzania roślin, natomiast obfite opady śniegu, na niezamarzniętą glebę, do ich wyprzenia. Corocznie pewna część roślin na plantacji wypada, a tym któryJak ratować oziminym uda się przetrwać do wiosny często gorzej plonują. Wiemy jak ratować oziminy!

Oziminy potrzebują okrywy śnieżnej

Okrywa śnieżna w okresie zimy jest niezbędna dla prawidłowego przezimowania roślin. Brak naturalnej izolacji w jej postaci niesie za sobą ryzyko uszkodzenia ozimin. Gdy rośliny nie są pokryte odpowiednio dużą warstwą śniegu, a pojawi się dłuższe i nagłe obniżenie temperatury dochodzi do ich wymarznięcia. Podstawowymi objawami wymarznięcia są żółknięcie, zbrunatnienie i skręcenie liści. Takie oziminy można łatwo wyciągnąć z ziemi. Jeżeli w wyżej opisanym przypadku wieje silny wiatr, na skutek stopniowego odsłaniania węzłów krzewienia i utraty wody przez oziminy, dochodzi do ich wysmalania. Te rośliny, które pomimo uszkodzeń przetrwają do wiosny są osłabione i opóźnione w rozwoju.

Gdy gleba jest niezamarznięta

Obfite opady śniegu na niezamarzniętą glebę prowadzą do wyprzenia roślin. Zjawisko to polega na niezahamowaniu procesów życiowych ozimin pod warstwą śniegu. W takich warunkach oziminy wciąż intensywnie oddychają, ale ze względu na izolację powstałą ze śniegu, nie mogą efektywnie przeprowadzać wymiany gazowej, co w efekcie prowadzi do ich zaduszenia.

Wymywanie azotu, potasu i siarki

Obfite opady śniegu mogą również prowadzić do zjawiska wymywania azotu, potasu i siarki z górnych warstw gleby. Zdaniem ekspertów temu zjawisku sprzyjają nadmiar wilgoci w glebie oraz opóźnione siewy. Należy pamiętać, że oziminy wiosną, ze względu na dużą dynamikę wzrostu, mają znacznie większe potrzeby pokarmowe niż jesienią, a ich niezaspokojenie  bezpośrednio wpływa na realizację ich potencjału plonotwórczego.

Dlaczego należy dokarmiać dolistnie?

Po pierwsze, osłabione oziminy mikro- i makroelementy z gleby przyswajają w ograniczony sposób. Poza tym zwlekanie z dokarmianiem i czekanie na wystąpienie pierwszych objawów niedoborów jest jedną z najgorszych rzeczy jakie można zrobić, gdyż nawożenie interwencyjne zawsze skutkuje pewnym spadkiem plonu.

Jak ratować oziminy?

Rapsin to prawdziwy doping dla rzepaku. Dzięki temu, że zawiera w idealnych proporcjach mikroelementy niezbędne dla rozwoju rzepaku umożliwia jego plonowanie na najwyższym możliwym poziomie. Rapsin (więcej o produkcie) stosowany wiosną wzmacnia rośliny i uruchamia intensywny przyrost ich biomasy.

Polecamy także: