Rośliny oleiste chowacz-min

Opublikowano: 28 listopada, 2019 | autor: Redaktor

Chowacze na plantacjach rzepaku

Chowacz na plantacjach rzepaku stanowią liczną grupę chrząszczy, które obok słodyszka rzepakowego są najważniejszymi szkodnikami rzepaku. Niezwalczane, na skutek wyrządzonych szkód bezpośrednich i pośrednich, powodują znaczne straty gospodarcze mogące przekraczać nawet 50% plonu.

Z punktu widzenia gospodarczego, do najgroźniejszych gatunków chowaczy atakujących rzepak należą:

  • chowacz brukwiaczek (Ceutorhynchus napi Gyll)
  • chowacz czterozębny (Ceutorhynchus quadridens Panz)
  • chowacz galasówek (Ceutorhynchus pleurostigma)
  • chowacz granatek (Ceutorhynchus sulcicollis Payk)
  • chowacz podobnik (Ceutorhynchus assimilis Payk)

Wszystkie wymienione gatunki są niewielkich rozmiarów chrząszczami osiągającymi od 2,5–4 mm długości, ciemnozabarwionych oraz posiadających długie, charakterystyczny zagięte ku dołowi ryjki.

 

 

Chowacze na plantacjach rzepaku. Jakie szkody powoduje?

Najwcześniej, bo już na przełomie września i października rzepak atakowany jest przez chowacza galasówka. Jego larwy uszkadzają szyjkę korzeniową oraz korzeń główny rzepaku, co często prowadzi do złego przezimowania roślin oraz sprzyja ich porażeniu przez suchą zgniliznę kapustnych oraz zgniliznę twardzikową. Wczesną wiosną, rzepak atakowany jest przez chowacza granatka i brukwiaczka, których larwy uszkadzają pędy i łodygi roślin, co prowadzi do nierównomiernego ich wzrostu, przedwczesnego dojrzewania i osypywania nasion. Następnie, na plantacjach rzepaku pojawia się chowacz czterozębny. Przy czym skutki żerowania jego larw w łodygach również prowadzą do zahamowania wzrostu roślin oraz ich łamania i wylegania. Najpóźniej, w okresie tworzenia się pąków kwiatowych, na plantację rzepaku przelatuje chowacz podobnik. Jego larwy niszczą do 5 zawiązków nasion w łuszczynie. Poprzez wydrążone przez nie otwory do łuszczyn może dostawać się woda przyczyniająca się do ich gnicia oraz stwarzająca dobre warunki do rozwoju szarej pleśni.

Sposób na chowacze w rzepaku

Zwalczanie chowaczy nie należy do zadań łatwych, a reakcje na pojaw szkodnika muszą być niemal natychmiastowe. O dokładnym terminie zwalczania poszczególnych ich gatunków oraz doborze odpowiednich preparatów decyduje wnikliwy monitoring plantacji oraz przekroczenie przez owady progu ekonomicznej szkodliwości. Do polecanych przez FMC insektycydów zwalczających chowacze należy: Avaunt® 150 EC (więcej na temat).

 

Tags: ,


O autorzeDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do góry ↑