Chowacz czterozębny. Poznaj jednego z najgroźniejszych szkodników rzepaku

Chowacz czterozębny (Ceutorhynchus pallidactylus) to szkodnik żerujący wiosną na roślinach kapustnych, który następnie przenosi się na młody rzepak. Najgroźniejsze są larwy, żerujące w łodygach, ogonkach liściowych i nerwach głównych. Obecność chowacz czterozębnego powoduje zahamowanie wzrostu, łamanie i wyleganie roślin, co z kolei może pozbawić rolnika nawet 20% plonu.

 

Chowacz czterozębny – Opis szkodnika, próg szkodliwości i zwalczanie

 

Opis szkodnika

  • Osobnik dorosły:

Chowacz czterozębny ma między pokrywami skrzydeł jasną plamkę, dzięki której możemy odróżnić go od innych chowaczy. Ciało osobników dorosłych jest koloru ciemnobrązowego z szarozielonym odcieniem o długości od 2,5 do 3 mm. Odnóża chowacza czterozębnego są różnej barwy, od czerwonożółtej do rdzawobrązowej.

larwy żerujące w łodydze

  • Jaja:

Jaja chowacza czterozębnego są owalne, barwy białej o długości ok. 0,5 mm. Samica, składa jaja w wygryzione jamki w roślinie, a po 6-11 dniach wykluwa się z nich larwa.

  • Larwa:

Larwa chowacza czterozębnego ma długość ok. 4,5-5 mm, jest beznoga, biała z ciemnobrązową głową. Ich żerowanie trwa od 3 do 4 tygodni, a po tym czasie wypadają na glebę poprzez wygryziony w pobliżu szyjki korzeniowej otwór.

Larwy najbardziej przyczyniają się do hamowania rozwoju rośliny.

  • Poczwarka:

Poczwarka szkodnika jest biała o długości 4 mm. Larwy przepoczwarzają się w ziemi, a na przełomie czerwca i lipca znowu możemy zaobserwować chrząszcze w uprawach, jednak tym razem żerowanie chrząszczy jest krótsze. Po żerowaniu szkodniki rozpoczynają zimowanie na głębokości ok. 8 cm, po to by w marcu znów odwiedzić plantacje.

 

Próg szkodliwości:

Kluczowym elementem walki z chowaczem czterozębnym jest walka z owadem dorosłym.

Nie można pozwolić, aby samice chrząszcza zaczęły składać jaja. Aby temu zapobiec należy przeprowadzić lustrację uprawy z wykorzystaniem np. żółtych naczyń. W tym przypadku próg szkodliwości wynosi 10 osobników odłowionych w ciągu trzech dni.

 

Walka ze szkodnikiem

Najskuteczniejszym sposobem na walkę z chowaczem jest zastosowanie insektycydu. W przypadku insektycydu Nexide® 60 CS (więcej na temat środka ochrony roślin >>) należy stosować środek po wystąpieniu szkodników na plantacji zgodnie z sygnalizacją od fazy liścieni całkowicie rozwiniętych do fazy „żółtego pąka”, gdy widoczne są pierwsze płatki, a pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 32-59). Nexide® 60 CS charakteryzuje m.in.: wysoka skuteczność w niskiej dawce, wysoka skuteczność działania w porównaniu z innymi pyretroidami, a także umieszczenie substancji w mikrokapsułkach, co zwiększa bezpieczeństwo dla użytkowników.

Polecamy także: