Rośliny oleiste zabiegi jesienne w rzepaku które należy wykonać

Opublikowano: 13 września, 2014 | autor: Redaktor

3 istotne zabiegi jesienne w rzepaku, które decydują o prawidłowym rozwoju uprawy

W Polsce stale wzrasta popularność upraw rzepaku ozimego, jednak nie zawsze właściwie wykorzystuje się potencjał plonotwórczy tej rośliny. Przyczyną tego jest zwykle niski poziom nakładów na uprawę oraz stosowanie uproszczeń i technologii ekstensywnych. Wyższe nakłady oraz zintegrowane i rozwinięte technologie uprawy rzepaku, są jednak gwarancją wysokich ilościowo i jakościowo plonów, a nawet możliwej nadwyżki bezpośredniej, uzyskiwanej z hektara. Wśród zabiegów agrotechnicznych, bardzo ważne znaczenie mają zabiegi wykonywane już jesienią, ponieważ decydują zarówno o prawidłowości dalszego rozwoju i przezimowania roślin, jak i o plonie!

rzepak jesienią z dużym zapotrzebowaniem na mikroelementyKluczowy dobór odmiany rzepaku

Zanim w ogóle przejdziemy do najważniejszych zabiegów jesiennych w uprawie rzepaku ozimego, należy zaznaczyć, jak wielkie znaczenie, określające wysokość przyszłych plonów, ma wybór odpowiedniej odmiany. Należy więc zwrócić szczególna uwagę m.in. na mrozoodporność odmian, a przy ocenie ich zimotrwałości, trzeba kierować się wynikami PDO z własnego województwa. To ważne, ponieważ zła odmiana może łatwo wymarzać (wg danych GUS, taka sytuacja miała miejsce m.in. w sezonie 2011/2012 w województwie łódzkim, gdzie wymarzło ponad 90% rzepaku, w lubuskim 70%, a w kujawsko-pomorskim ponad 60%). Mrozoodporność powinna być cechą najważniejszą przy wyborze odmiany. Cecha ta i tak determinuje bowiem możliwość ujawnienia się pozostałych cech.

Agrotechnika – najważniejsze zabiegi jesienne w rzepaku

O powodzeniu uprawy rzepaku ozimego, w następnej kolejności decyduje przede wszystkim poprawna i staranna agrotechnika. Poniżej wymienimy 3 najważniejsze zabiegi jesienne, które decydują o prawidłowym zimowaniu i rozwoju rzepaku ozimego, oraz o spodziewanym plonie z hektara jego uprawy.

1. Wysiew – terminowy i dokładny

Wysiew – terminowy i dokładny wysiew, to jeden z podstawowych czynników agrotechnicznych w uprawie rzepaku. Staranność jego wykonania determinuje właściwy pokrój i odpowiedni wzrost roślin jesienią oraz ma wpływ na efektywność reszty czynników plonotwórczych (niewyleganie, silne rozkrzewienie, odporność na choroby itp.), a przez to w dużym stopniu rzutuje na wysokość i jakość przyszłych plonów.

2. Nawożenie – odpowiednie zaspokojenie sporych wymagań rzepaku

Nawożenie – ponieważ rzepak ozimy charakteryzuje się bardzo dużymi wymaganiami pokarmowymi, a w związku z tym i potrzebami nawozowymi, to już w okresie jesiennym niezbędne jest jego odpowiednie nawożenie. Rzepak w tym czasie pobiera bowiem duże ilości składników pokarmowych, a głównie azot i potas. Potas wraz z fosforem zwiększa na dodatek mrozoodporność roślin, co ma niebagatelne znaczenie i ubezpiecza szczególnie w przypadku ostrych zim. Nie można też oczywiście w nawożeniu rzepaku zapomnieć o mikroelementach, z których rośliny te są szczególnie wrażliwe na niedobór boru. Jednak oczywiście nie można poprzestać tylko na tym. Zadbać o odpowiednie nawożenie rzepaku jesienią nie jest trudno. W ofercie FMC Agro Polska znajdują się preparaty przygotowane specjalnie do odpowiedniego zaspokojenia wymagań rzepaku właśnie jesienią. Poznaj skuteczne nawozy wieloskładnikowe >> Więcej informacji – Nawozy dolistne – dawka siły i odporności

3. Ochrona roślin – stworzenie optymalnych warunków do wzrostu bez konkurencji chwastów

Ochrona roślin – okres jesiennej wegetacji rzepaku ozimego to także czas, który zapewnia optymalne warunki nie tylko dla rozwoju samych roślin uprawnych, ale także i dla chwastów. Dodatkowo sprzyja temu coraz częstsza praktyka braku odpowiedniego zmianowania i stosowanie uproszczeń w agrotechnice upraw rzepaku. Jeszcze bardziej wzrasta bowiem wtedy zagrożenie ze strony chwastów. Dlatego ważne jest już jesienne odchwaszczanie pól rzepakowych. Eliminowanie chwastów z łanu nie może być zostawione do wiosny, ponieważ tylko jeśli jest przeprowadzone jesienią, to gwarantuje lepszy rozwój i mniejszą podatność rzepaku na wymarzanie w czasie zimy. Jeśli chwasty nie zostaną wyeliminowane jesienią, to wiosną są wyjątkowo trudno je zwalczyć, co skutkuje znacznym obniżeniem plonu.

…ale 3 kluczowe zabiegi jesienne w rzepaku to nie wszystko…

Jesienią trzeba też zadbać o rozkrzewienie i rozwój systemu korzeniowego rzepaku. Tylko silny system korzeniowy, zwarty pokrój i nisko osadzony pąk wierzchołkowy zwiększają bowiem szanse roślin na dobre przezimowanie i nie wypadanie z pola. Jeśli rzepak jest dobrze prowadzony i zadbany, to podczas jesieni zdoła się silnie ukorzenić i lepiej (bez strat) przetrwa zimę. Wtedy też, nawet jeśli przyjdą duże mrozy i spowodują spore uszkodzenia części nadziemnej roślin, to te i tak lepiej zregenerują się wiosną i dobrze zaplonują.

Tylko dobrze rozwinięty i aktywnie pobierający składniki pokarmowe system korzeniowy, gwarantuje rzepakowi lepsze odżywienie mineralne i zaopatrzenie w wodę oraz bardziej efektywne wykorzystanie nawozów i odporność na choroby. Z kolei całość tych czynników zagwarantuje odpowiednio wysoki i opłacalny plon!

Dowiedz się więcej o produktach do ochrony roślin firmy FMC Agro Polska oraz całościowych rozwiązaniach pomagających w optymalizacji wzrostu roślin uprawnych. Czytaj więcej

Tags: , , , , , , , , ,


O autorzeDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do góry ↑