Inne uprawy zwracanie opakowań

Opublikowano: 6 listopada, 2015 | autor: Redaktor

Zwracanie opakowań po środkach ochrony roślin – nadal aktualne?

Ochrona roślin uprawnych przed szkodnikami i patogenami wymaga stosowania środków chemicznych. Jednak po ich zastosowaniu pozostają kłopotliwe puste opakowania. Należy pamiętać, że nie tylko środki ochrony roślin, ale również puste opakowania po nich wymagają specjalnego sposobu postępowania. Według polskiego prawa klasyfikują się one jako niebezpieczne odpady i należy z nimi odpowiednio postępować. Zwracanie opakowań jest konieczne!

Zwracanie opakowań po środkach ochrony roślin – stan prawny

Według danych sprzedaży środków ochrony roślin tylko 60% zużytych po nich opakowań jest zwracana do sklepów i punktów ich odbioru. Pozostałe 40% jest prawdopodobnie wyrzucane na wysypiska lub niszczone w inny niedozwolony sposób. Do 2014 roku za opakowania obowiązywała kaucja zwrotna. Problem niestety stanowiła zbyt niska jej wysokość, która wielu rolników nie zachęcała do zwracania. Zgodnie z nadal obowiązującymi przepisami puste opakowania po środkach ochrony roślin uznawane są za odpady toksyczne. Z tego powodu po zużyciu preparatu opróżnione opakowanie nie może być wyrzucone do zbiorczego pojemnika na śmieci. Musi być ono dostarczone do odpowiedniego punktu odbioru na terenie gminy, która ma obowiązek zorganizowania go. Niedopełnienie tego obowiązku jest naruszeniem prawa co skutkować może wysoką grzywną lub innymi sankcjami. Należy pamiętać, że opakowań nie można we własnym zakresie utylizować poprzez ich spalenie lub wykorzystywanie do innych celów.

Co należy zrobić z pustym opakowaniem?

Obecnie zużyte opakowania po środkach ochrony roślin traktowane są jako odpady toksyczne. Nie można więc wyrzucać ich do zbiorczych pojemników na odpady komunalne. A zatem co z nimi zrobić? Najłatwiej jest je po prostu zwrócić do sklepu, w którym dokonano zakupu. Zgodnie z obowiązującym prawem każdy punkt sprzedaży środków ochrony roślin ma obowiązek przyjmowania. Jest to rozwiązanie które pozwala bez konsekwencji prawnych oraz grzywny przy jednoczesnym braku kosztów ponieważ zużyte opakowania są bezpłatnie przyjmowane co gwarantuje obowiązujący w Polsce od 2004 roku System Zbiórki Opakowań PSOR, w ramach którego można zwrócić opakowania do sklepu Jeśli jednak jest ona bardzo oddalony od miejsca zamieszkania lub środek został zakupiony w sklepie internetowym wówczas takie opakowanie możemy zwrócić również do gminnego punktu zbiórki odpadów toksycznych i niebezpiecznych. Każda gmina ma obowiązek prowadzenia takiego punktu tutaj również przyjęcie opakowań odbywa się bez opłat.

Zwracanie opakowań – jak je przygotować?

Przed oddaniem opakowania do punktu zbiórki, dla bezpieczeństwa wszystkich osób uczestniczących w zbiórce, należy uprzednio odpowiednio je przygotować. Jak należy to zrobić? Zwracany pojemnik powinien być do końca opróżniony oraz trzykrotnie popłukany czystą wodą, a popłuczyny powinny być wykorzystane do oprysku do zabiegu ochronnego. Nie ma obowiązku dostarczania opakowań bezpośrednio po zużyciu środka ochrony roślin opakowania po nim. Można je nawet magazynować i po zebraniu większej ilości lub przy okazji kolejnych zakupów dostarczyć do punktu wzrostu. Ważne jest, aby do tego czasu były magazynowane w odpowiednich warunkach, a więc w zamkniętym pomieszczeniu z dala od pasz dla zwierząt w temperaturze nie wyższej niż 25 °C.

Tags:


O autorzeDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do góry ↑