Ochrona roślin występowanie szkodników

Opublikowano: 30 września, 2015 | autor: Redaktor

Ciepła, sucha jesień a występowanie szkodników

Według najnowszych prognoz długoterminowych czeka nas złota polska jesień. Wczesna jesień nie przyniesie szybko ochłodzenia. Październik powinien być ciepły i słoneczny. Na śnieg w listopadzie nic narazie nie wskazuje. Według meteorologów grudzień powinien przynieść łagodną zimę. Takie warunki pogodowe stwarzają doskonałe warunki do przedłużenia żerowania i rozwoju niebezpiecznych dla ozimin szkodników. Sprawdź, jakie jest występowanie szkodników jesienią.

Występowanie szkodników w rzepaku ozimym

Jesienią na siewkach rzepaku żerują przede wszystkim chowacz galasówek, gnatarz rzepakowiec, łokaś garbatek, miniarka kapuścianka, pchełka rzepakowa, tatniś krzyżowiaczek, śmietka kapuściana oraz ślimaki. Poziom ich szkodliwości jest ściśle uwarunkowany przebiegiem jesiennej pogody. Ciepła i długa jesień sprzyja rozwojowi i wzrostowi aktywności tych szkodników.

Co jesienią w zbożach piszczy – występowanie szkodników?

W tej porze roku w uprawach przy sprzyjających warunkach agrometeorologicznych możemy spodziewać się obecności drutowców, łokasia garbatka, mszyc, niezmiarki paskowanej, ploniarki zbożówki, rolnic oraz wszechobecnych ślimaków.

Szkody w oziminach

Same szkodniki występujące na zbożach mogą wpłynąć na obniżenie plonu ziarna nawet o ponad 20 dt/ha. Na szkodliwość wymienionych powyżej szkodników zasadniczo wpływają dwa czynniki: warunki klimatyczno-glebowe oraz technologia uprawy. Nie od dziś wiadomo, że uproszczenia agrotechniczne powodują znaczny wzrost liczebności szkodników na skutek stwarzania im dogodnych warunków do przebiegu pełnego cyklu rozwojowego. Warunki klimatyczne, w tym długa i ciepła jesień, wpływają na przeżywalność, wzrost i rozprzestrzenianie się szkodników roślin uprawnych. Według naukowców zwiększone stężenie dwutlenku węgla oraz wzrost promieniowania ultrafioletowego wpływa na rozprzestrzenianie się szkodników i patogenów. Poza tym zwiększona częstotliwość zjawisk ekstremalnych, powodująca stres i osłabienie roślin, powoduje nasilenie występowania szkodników. W naszym kraju w ostatnim dziesięcioleciu można zaobserwować wyraźne zmiany w zasięgu występowania szkodników i chorób, np. wyższa temperatura jesienią przyczyniła się do zmiany cyklu rozwojowego mszycy czeremchowej, która obecnie żeruje już na oziminach.

Jesienna ochrona rzepaku przed szkodnikami

Najskuteczniejszymi metodami ochrony nasion i siewek rzepaku jest przedsiewne zaprawianie nasion. Jednak zaprawy nie zabezpieczają rzepaku przed szkodnikami, które występują w dużym nasileniu. W takim wypadku niezwłocznie należy sięgnąć po opryski, ponieważ w przeciwnym razie uprawa może zostać całkowicie zniszczona.

Jak ochraniać zboża przed szkodnikami

Ochrona roślin zbożowych powinna polegać na wykorzystaniu różnych metod ograniczających populację szkodników. W celu ochrony zbóż ozimych przed szkodnikami zaleca się stosowanie zapraw nasiennych, jak również wykonywanie oprysków. Należy pamiętać, że w przypadku zbóż jarych od 2014 roku obowiązuje całkowity zakaz stosowania zapraw.


O autorzeDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do góry ↑