Szkodniki w kukurydzy. Drutowce, mszyce i inne agrofagi.

Kukurydza stanowi atrakcyjną roślinę żywicielską dla wielu grup agrofagów.  W ciągu całego okresu wegetacyjnego na kukurydzy może żerować ponad 70 gatunków szkodników. Ocenia się, że szkodniki w kukurydzy kiszonkowej mogą spowodować straty bezpośrednie  przekraczające nawet 10%, zaś w szkodniki kukurydzy ziarnowej mogą spowodować straty nawet dwukrotnie wyższe.

Szkodniki w kukurydzy

Drutowce

Drutowce są wielożernym szkodnikami glebowymi. Szkodliwe stadium stanowią larwy. Ich wielkość dochodzi do 30 mm. Larwy są wydłużone, a ich ciało pokrywa chitynowy pancerz  od barwy żółtopomarańczowej do pomarańczowobrązowej. Drutowce w stadium szkodliwym występują na polu przez cały rok. Larwy wyjadają kiełkujące ziarniaki,  a także wgryzają się w łodygi młodych roślin powodując ich łamanie. Zwalczanie tego szkodnika wymaga odpowiednich zabiegów agrotechnicznych, w tym płodozmianu, podrywki, talerzowania, bronowania i orki jesiennej, terminowego zwalczania chwastów oraz zwiększenia normy wysiewu ziarniaków.

Mszyce

Mszyce są owadami niewielkich rozmiarów, osiągającymi do 3 mm długości. Mają przezroczyste błoniaste skrzydła oraz baryłkowaty odwłok, na którego końcu znajdują się dwa syfony. Zagrożenie dla kukurydzy stanowią zarówno osobniki dorosłe jak również ich larwy. Mszyce można spotkać od kwietnia do października. Nakłuwając tkanki roślin wysysają z nich soki. Długotrwałe żerowanie mszyc prowadzi do osłabienia kukurydzy oraz zwiększenia jej podatności na porażenia przez wirusy i grzyby. Ponadto wytwarzana przez mszyce spadź stwarza doskonałe warunki do rozwoju grzybów sadzawkowych, które ograniczają powierzchnię asymilacyjną liści. Skuteczna walka z tymi agrofagami wymaga zastosowania zabiegów agrotechnicznych, w tym zbilansowane nawożenie, izolację przestrzenną plantacji izolację przestrzenną planacji od roślin żywicielskich tego agrofaga oraz zwalczanie chwastów.

Więcej na: ochrona roślin 

Omacnica prosowianka

Omacnica prosowianka jest najgroźniejszym szkodnikiem w kukurydzy. Stadium szkodliwym są larwy, które można spotkać w okresie od czerwca do października. W wyniku ich żerowania dochodzi do m.in. uszkodzenia wiech, nieprawidłowego wykształcania ziaren w kolbach oraz przedwczesnszkodniki w kukurydzyego ich zasychania i opadania, jak również do wyłamywania się roślin. Zwalczanie omacnicy wymaga kompleksowych działań obejmujących m.in. płodozmian, podrywkę, rozdrabnianie resztek pożniwnych, izolację przestrzenną plantacji, wczesny zbiór plonu oraz stosowanie insektycydów.

Ploniarka zbożówka

Ploniarka zbożówka jest niewielkich rozmiarów muchówką osiągającą około 2 mm długości. Pancerz pokrywający jej ciało jest barwy czarnej, natomiast oczy czerwone. Szkodliwe stadium tego owada stanowi zielonoliwkowa gąsienica osiągająca długość do 50 mm. W kukurydzy występuje od kwietnia do lipca. Ze względu na wydłużający się okres jesieni ploniarka stanowi coraz większy problem w zasiewach kukurydzy. Szkodnik ten w krótkim czasie może zasiedlić ponad 30% plantacji. Żerowanie gąsienic prowadzi m.in. do deformacji roślin, uszkodzenia zawiązków wiech prowadzących do wytworzenia przez rośliny obojnaczych kwiatostanów oraz obumierania roślin. Zwalczanie ploniarki w kukurydzy wymaga działań zapobiegawczych ich wystąpieniu oraz minimalizujących ich szkodliwy wpływ na rośliny, w tym podrywki, wczesnego siewu zwalczania chwastów oraz stosowania środków owadobójczych.

Aby zwalczyć szkodniki w kukurydzy zwalcz najpierw chwasty

Do najważniejszych czynności ograniczających występowanie szkodliwych organizmów na plantacji kukurydzy należy zwalczanie chwastów. Successor® 600 EC zabezpiecza uprawy kukurydzy przed wschodami chwastnicy jednostronnej oraz wielu chwastów dwuliściennych stanowiących rośliny żywicielskie wielu gatunków szkodników.

Polecamy także: