Śmietka kapuściana w kalafiorze, groźne nie tylko pierwsze pokolenie

Śmietka kapuściana w kalafiorze może występować w kilku pokoleniach. Larwy pokolenia wiosennego pojawiają się na plantacjach w maju, z kolei kolejnych generacji w czerwcu i lipcu. Pomimo, że największe znaczenie gospodarcze mają larwy pokolenia wiosennego, to kolejne również wyrządzają szkody, z którymi trzeba się liczyć. Jak zatem powinna wyglądać efektywna ochrona kalafiora przed śmietką?

Śmietka kapuściana w kalafiorze  – szkody

Larwy śmietki drążą tunele wewnątrz korzeni oraz szyjki korzeniowej warzyw kapustnych, w wyniku czego dochodzi do zahamowania wzrostu roślin, ich żółknięcia i zamierania. Warzywa można łatwo wyciągnąć z ziemi. Dodatkowo, w kalafiorze, larwy pokolenia letniego i jesiennego drążą tunele we wnętrzu róż, przez co warzywa tracą wartość handlową.

Monitoring śmietki kapuścianej – kiedy przeprowadzać?

W polskich warunkach klimatycznych śmietka kapuściana na plantacjach roślin kapustnych może występować w trzech pokoleniach. Pokolenie wiosenne larw, uszkadza plantacje kalafiora w maju, natomiast letnie w czerwcu i lipcu, a jesienne w sierpniu i wrześniu.

Efektywna ochrona plantacji przed tym śmietką kapuścianą wymaga prowadzenia monitoringu nalotu dorosłych muchówek na plantacje. W tym celu wykorzystuje się pułapki zapachowe, które rozstawia się na plantacjach odmian wczesnych roślin kapustnych od połowy kwietnia do pierwszej dekady maja, zaś na plantacjach odmian późnych od połowy lipca do pierwszej dekady września.

Śmietka kapuściana, próg szkodliwości w kalafiorze

Próg zagrożenia śmietki kapuścianej w kalafiorze stanowi odłowienie powyżej dwóch muchówek dziennie przez dwa kolejne dni.

Czym zwalczać śmietkę kapuścianą w kalafiorze?

Obecnie na rynku, do zwalczania śmietki kapuścianej w kalafiorze, zalecane są preparaty oparte m.in. na cyjanotraniliprolu, takie jak Verimark® oraz Benevia ®.

W przypadku rozsady, zaleca się aplikację Verimark® na paletach rozsadowych na trzy dni przed planowanym wysadzeniem roślin, co gwarantuje ochronę najmłodszych faz wzrostu roślin oraz maksymalizację działania produktu.

Zalety stosowania Verimark® w programie ochrony kalafiora:

  • skuteczne i długotrwałe działanie
  • ograniczona liczba zabiegów
  • zapewnienie bezpieczeństwa roślin i owadów pożytecznych
  • zwiększenie średniego plonu roślin nawet o 10%

>>>Dowiedz się więcej o produkcie Verimark® <<< TUTAJ!<<<

indoksakarb - co zamiast

 

Polecamy także: