Rynek zbóż w 2015 roku – podsumowanie i analiza

Niewątpliwym znakiem sezonu 2014/15 była podaż. To właśnie ona wywierała wpływ na cały rynek. Jej skutkiem był wzrost nadwyżek, a co za tym idzie spadek cen.

Jaki jest ten sezon? Analitycy twierdzą, że nacisk podaży lekko zelżał na całym świecie, a szczególnie w sektorze produkcji pasz w Europie. Zdaniem ekspertów nieznaczny spadek produkcji zbóż w sezonie 2015/16 będzie kompensowany nadwyżkami z zapasów. Jak będzie, czas pokaże. Czekając na to, co przyniosą pierwsze miesiące 2016 roku przyjrzyjmy się jak wyglądał rynek zbóż w 2015 roku.

Rynek zbóż – jakie były zbiory w 2015?

W 2015 roku zbiory zbóż w Polsce były średnio o 13% niższe niż w roku poprzednim i wynosiły średnio 27,8 mln ton. Tak znaczne obniżenie zbiorów było przede wszystkim wynikiem spadku plonowania roślin na skutek niekorzystnych warunków agro-meteorologicznych. Sezon 2014/15 charakteryzował się dużym zróżnicowaniem pod względem występowania opadów atmosferycznych na terenie całego kraju. Największe niedobory wody zostały odnotowane na przełomie wiosny i lata. Dotkliwa susza dała się szczególnie we znaki rolnikom z województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego oraz wielkopolskiego. Taki stan rzeczy spowodował średnie obniżenie plonowania zbóż o 12%. Drugim powodem zmniejszenia zbiorów było ograniczenie areału uprawy żyta oraz mieszanek zbożowych.

Struktura zasiewów w 2015 roku

Niekorzystne ceny zbóż w porównaniu do cen rzepaku spowodowały, że w 2015 roku nastąpił spadek areału zbóż ozimych o prawie 1% i wyniósł 7,4 mln ha. Niemal 90% tego areału stanowiły zboża podstawowe oraz mieszanki. Struktura zasiewów uległa zmianie. Nastąpił wzrost areału upraw pszenicy (o 2%) oraz pszenżyta (o 14,2%) oraz spadek powierzchni upraw owsa (o 5,2%), żyta (o 20,6%) oraz mieszanek zbożowych (o 10,6%).

Rynek zbóż – ceny w Polsce

W wyniku niewyrównanej podaży bieżącej ze zbiorów w 2015 roku sezonowy spadek cen zbóż był niższy niż w latach poprzednich i nie dotyczył on wszyskich zbóż. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) pszenica w sierpniu staniała o zaledwie 0,8% w porównaniu z czerwcem. Jej średnia cena skupu wynosiła około 646 zł/t. Żyto w tym samym okresie staniało o około 4,1% i średnia jego cena według GUS wynosiła 504 zł/t. W przypadku kukurydzy oraz jęczmienia został odnotowany wzrost cen skupu w tych miesiącach, dla kukurydzy było to 15,3% do ceny 638 zł/t, natomiast dla jęczmienia to 12,6% do 632 zł/t. W dalszej części sezonu na ceny zbóż wpływa sytuacja na zagranicznych rynkach. Duża na nim dostępność zboża jest czynnikiem limitującym możliwość wzrostu cen zbóż na polskim rynku. W ostatnich tygodniach cena pszenicy z dostawą wynosiła 630 zł/t, przy czym ceny pszenicy konsumpcyjnej i paszowej były wyrównane, natomiast cena żyta z odbiorem w magazynie wynosiła 530 zł/t. Jęczmień z dostawą kosztował 610-620 zł/t.

Rynek zbóż w 2016 – dalszy wzrost zużycia?

Zdaniem analityków nastąpi wzrost zużycia paszowego zbóż o ok. 3,4%. W jego wyniku nastąpi wzrost krajowego zużycia zbóż o około 1%, w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednak w sezonie 2015/16 należy liczyć się z dalszym spadkiem zużycia przemysłowego (o prawie 3%) oraz jego spożycia. Również eksport będzie najniższy w ciągu ostatnich 4 lat.

Jeżeli chcesz poprawić jakość Twoich plonów, zapoznaj się z produktami, które pomogą Ci zachować pole wolne od roślin konkurencyjnych.

Źródło: Dane GUS

Polecamy także: