Nawozy Nawożenie rzepaku azotem

Opublikowano: 7 kwietnia, 2016 | autor: Redaktor

Nawożenie rzepaku azotem, czy jest konieczne? Poznaj tajniki tego zabiegu

Rzepak ozimy jest rośliną wybitnie azotolubną. Na wytworzenie 1 dt nasion potrzebuje co najmniej 5 kg azotu. Aby zaspokoić tak duże wymagania niezbędne jest nawożenie rzepaku azotem w co najmniej 3 terminach. Według zasady „azot powinien czekać na rośliny, a nie rośliny na azot” pierwszy termin przeznaczony na nawożenie rzepaku azotem przypada na jesień, drugą dawkę należy wysiewać w fazie pąkowania rzepaku, a trzecią na początku kwitnienia, więc najwyższa pora zastanowić się nad kolejną dawką tego makroskładnika.

Nawożenie rzepaku azotem – dlaczego ważne w tym okresie?

Rzepak ozimy najwięcej składników pokarmowych pobiera w trakcie formowania łodygi oraz na samym początku kwitnienia. Azot pobierany przez rośliny teraz ma istotny wpływ na ich późniejsze kwitnienie i owocowanie. Ważne jest nawożenie rzepaku azotem w odpowiednim momencie. Jeśli zrobimy to zbyt późno możemy liczyć się z ograniczeniem wzrostu i rozwoju roślin.

Nawożenie rzepaku azotem – jak obliczyć odpowiednią dawkę makroskładnika?

Wysokość wiosennej dawki azotu jest zależna od rezerw w glebie tego makroskładnika dostępnego dla roślin. W tym celu należy przeprowadzić oznaczenia ilości azotu mineralnego w glebie Nmin (0-90 cm). Koszt takiego badania oscyluje w granicach do 40 zł. Dzięki znajomości wyników można bardzo precyzyjnie wyliczyć zapotrzebowanie na ten makroskładnik według równania:

Nu = Pp – Nmin (0-90cm)

Nu – wiosenna dawka azotu w kg/ha,

Pp – potrzeby pokarmowe dla przewidywanego plonu,

Nmin  (0-90 cm) – zawartość azotu mineralnego w warstwie glebowej 0-90 cm

  • Przy oczekiwanym plonie 40 dt/ha zapotrzebowanie rzepaku na azot wynosi  240 kg
  • Zawartość azotu mineralnego w warstwie glebowej Nmin (0-90 cm) – 80 kg N/ha
  • Zapotrzebowanie na azot pochodzący z nawozów:

240 N/ha – 80 kg N/ha = 160 kg N/ha

Określając rzeczywiste zapotrzebowanie rzepaku na azot pochodzący z nawozów należy uwzględnić procentowe wykorzystanie azotu mineralnego przez rośliny wynoszące 0,65 à 160 kg N/ha : 0,65= 246 kg N/ha

Zalety jakie ma nawożenie rzepaku azotem

Według licznych badań podział dawki azotu na dwie lub trzy części ma wiele zalet. Nawożenie rzepaku azotem w odpowiednich proporcjach zapobiega nadmiernemu jego wymywaniu z gleby, jak również zapobiega wyleganiu roślin oraz obniżeniu zawartości tłuszczu w nasionach. Przy mniejszych dawkach azotu, stosowanych w dwóch terminach, pierwsza dawka w stosunku do drugiej powinna stanowić 6:4 lub 7:3. W przypadku podziału dawki na trzy terminy ich stosunek do siebie powinien wynosić kolejno jak 6:3:1.

Siarka wspomaga pobieranie azotu

Przy nawożeniu plantacji rzepaku nie można zapomnieć o siarce. Jej dawka powinna wynosić około ¼ całkowitej dawki azotu. Wspomaga ona jego pobieranie i przyswajanie przez rośliny. Tak jak azot siarka jest składnikiem mobilnym i łatwo wymywanym z gleby. Z powodu słabej akumulacji w glebie nie można nawozić nią „na zapas”. Prawidłowe nawożenie rzepaku siarką obejmuje stosowanie jej jesienią oraz wiosną. Same dawki powinny być ustalane po określeniu zawartości tego składnika pokarmowego w glebie oraz powinno być skorelowane z warunkami pogodowymi panującymi jesienią oraz zimą (zwiększona ilość po długotrwałych opadach), jak również z kategorią agrotechniczną gleby (większe dawki na glebach lekkich).

Dowiedz się więcej o nawożeniu rzepaku azotem >>

 

Tags: , , ,


O autorzeDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do góry ↑