Monitoring rzepaku bardzo ważny! Sprawdź, dlaczego

Monitoring rzepaku należy zacząć stosunkowo wcześnie. Ze względu na wycofanie zapraw nasiennych zawierających insektycydy z grupy neonikotynoidów zaleca się obserwację szkodników już jesienią.

W ciągu 10 miesięcy wegetacji rzepak atakowany jest przez kilkanaście gatunków szkodników, które mogą być przyczyną strat w plonie sięgających 30–50%, a nawet 100%. Na stopień zagrożenia porażeniem agrofagów ma wpływ wiele czynników. Tutaj szczególną uwagę należy zwrócić na uproszczenia agrotechniczne i zmiany spowodowane ociepleniem klimatu.

Monitoring rzepaku – narzędzia

Bezpośrednio po wschodach rzepaku zaleca się umieszczenie na polu żółtych naczyń. Pozwalają one dokonać obserwacji aktywności takich szkodników jak pchełka rzepakowa i ziemna, śmietka kapuściana, słodyszek rzepakowy oraz chowaczy brukwiaczka, czterozębnego i galasówka. Do obserwacji innych gatunków szkodników w tym czasie można wykorzystywać między innymi pułapki chwytne, żółte tablice, jak również lustracje wzrokowe oraz czerpakowanie.

Monitoring rzepaku przy użyciu żółtych naczyń

1. Dobierając żółte naczynia należy wybrać te o barwie jak najbardziej zbliżonej do koloru kwiatów rzepaku
2. Do wody znajdującej się w pułapkach należy dodać kilka kropli detergentu, który obniży napięcie powierzchniowe wody, a tym samym uniemożliwi wydostanie się schwytanych owadów
3. Jeśli przewidziane są przymrozki naczynia można wypełnić niezamarzającym płynem do mycia szyb
4. Jeśli pojemniki nie posiadają fabrycznych otworków przy krawędzi należy takowe zrobić, zapobiegnie to wylewaniu się z nich cieczy wraz z schwytanymi owadami
5. Pułapki powinny znajdować się zawsze na wysokości wierzchołków roślin, należy stale regulować ich wysokość
6. Naczynia ustawiaj około 15–20 m w głąb plantacji
7. Na każdą plantację powinny przypadać conajmniej 4 naczynia
8. Naczynia ustawiaj po każdej stronie pola
9. Szczególną uwagę zwróć na pasy brzeżne z miejscami spodziewanego nalotu owadów
10. Naczynia sprawdzaj codziennie o stałej porze

Progi szkodliwości, czyli liczby krytyczne poszczególnych szkodników rzepaku ozimego i jarego

Ślimaki – Mogą stwarzać zagrożenie upraw już po samym siewie roślin. Próg ekonomicznej szkodliwości bezpośrednio po siewie wynosi 2–3 ślimaki na pułapkę, natomiast w okresie wschodów alarmująca liczba to ponad 4 ślimaki na pułapkę.

Rolnice – monitoring należy zacząć w trakcie wschodów rzepaku. Próg ekonomicznej szkodliwości to ponad 6 gąsienic na m2.

Pchełki ziemne – ich obserwację należy rozpocząć tuż po wschodach roślin już we wrześniu. Próg ekonomicznej szkodliwości owada wynosi 1 chrząszcz na 1 mb rzędu.

Gnatarz rzepakowiec – na rzepaku ozimym pierwsze obserwacje należy przeprowadzać już na przełomie września i października. Alarmującą liczbą szkodników przypadającą na jedną roślinę to zaledwie jedna gąsienica. W przypadku rzepaku jarego obserwację rozpoczyna się pomiędzy czerwcem, a lipcem.

Chowacz galasówek – jego obserwację należy rozpocząć w tym samym okresie co gnatarza rzepakowca, czyli pomiędzy wrześniem, a październikiem. Próg ekonomicznej szkodliwości wynosi 2–3 chrząszcze w żółtym naczyniu schwytane w ciągu 3 dni.

Pchełka rzepakowa – monitoring jej szkodliwości również przypada na wrzesień–październik. Próg ekonomicznej szkodliwości wynosi 3 chrząszcze na 1 mb rzędu.

Śmietka kapuściana – okres jej obserwacji przypada na wrzesień–listopad. Alarmująca liczba wynosi zaledwie 1 owada w ciągu 3 dni obserwacji.

Chowacz brukwiaczek – na początku marca próg jego ekonomicznej szkodliwości wynosi 10 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu trzech kolejnych dni obserwacji.

Chowacz czterozębny – jego obserwację należy rozpocząć pomiędzy marcem, a kwietniem. Alarmująca liczba owadów wynosi 20 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu kolejnych trzech dni obserwacji.

Słodyszek rzepakowy – w fazie zwartego kwiatostanu próg ekonomicznej szkodliwości owada wynosi 1 chrząszcza na roślinę, natomiast w fazie luźnego kwiatostanu wynosi on ponad 3 chrząszcze na roślinę.

Chowacz podobnik – jego obserwację należy rozpocząć w okresie kwitnienia rzepaku, na przełomie kwietnia i maja. Próg ekonomicznej szkodliwości szkodnika wynosi 4 chrząszcze na 25 roślin.

Pryszczarek kapustnik – monitoring należy zacząć od momentu opadania płatków kwiatowych. Alarmującą liczbą jest 1 owad dorosły na 4 rośliny.

Mszyca kapuściana – od momentu rozwoju łuszczyn próg jej ekonomicznej szkodliwości wynosi 2 kolonie na 1m2 brzegu pola.

Polecamy także: