Choroby liści kukurydzy – marginalizowany problem

Nasilenie występowania chorób grzybowych liści kukurydzy jest zmienne w latach i ściśle zależne od warunków pogodowych. Kukurydza, będąca na pozór rośliną odporną, może stać się łatwym celem dla patogenów. Patogeny w sprzyjających warunkach w krótkim czasie, mogą opanować całą plantację prowadząc do znacznego obniżenia jakości i ilości plonu. Sprawdź, które choroby zagrażają Twoim roślinom.

Drobna plamistość liści kukurydzy

Chorobę wywołuje patogen grzybowy Aureobasidium zeae. Największe nasilenie choroby następuje w latach chłodnych o stosunkowo dużej ilości opadów. Pierwsze objawy infekcji można zaobserwować na przełomie czerwca i lipca. Na porażonych dolnych liściach pojawiają się niewielkie, chlorotyczne plamy o rozmiarze od 1 do 4 mm. Z czasem zaczynają się ze sobą zlewać, a ich środki ulegać nekrotyzacji oraz przenosić na pozostałe liście oraz pochwy liściowe i liście okrywowe kolb.

Porażenie kukurydzy drobną plamistością liści powoduje straty plonu sięgające około 10%.  Jednak zwykle towarzyszą jej również choroby fuzaryjne, do których należą fuzarioza kolb, fuzaryjna zgnilizna korzeni oraz zgorzel podstawy korzeni, które znacznie zwiększają straty w plonie.

 

 

Rdza kukurydzy – choroby liści kukurydzy

Rdza kukurydzy wywoływana jest patogenem grzybowym Puccinia sorghi. Rozwojowi choroby sprzyja wilgotność powietrza, która przekracza 95% oraz temperatura powietrza utrzymująca się w granicach 18-20°C. Pierwsze objawy infekcji widoczne są w sierpniu, w okresie wypełniania ziarna, chociaż niekiedy mogą się pojawić już w czerwcu. Przybierają one postać poduszeczkowatych rdzawych brodawek długości od 1 do 3 mm. Porażeniu mogą ulegać wszystkie części nadziemne kukurydzy. Rdza kukurydzy powoduje znaczne straty plonu oraz obniżenie jego jakości.

Żółta plamistość liści kukurydzy

Chorobę można również znać pod nazwą helmintosporioza. Nawa helmintosporioza wzięła się od  patogenu, który ją wywołuj Helmintosporium turcicum. Pierwsze objawy żółtej plamistości liści kukurydzy pojawiają się na dolnych liściach kukurydzy w lipcu. Przybierają postać wodnistych wydłużonych szarozielonych  plam o brunatnej obwódce. Z czasem porażeniu ulegają również młodsze liście, pochwy liściowe i liście okrywowe kolb. Rozwojowi choroby sprzyjają lata suche i ciepłe. Żółta plamistość liści powoduje obniżenie plonu o kilka procent raz pogorszenie jego jakości.

 

Polecamy także: