Stanowisko pod rzepak: 5 rzeczy, o których musisz pamiętać

Przygotowujesz stanowisko pod rzepak? Zobacz o jakich 5 rzeczach nie możesz zapomnieć. Miej pewność, że plony z Twojego rzepaku będą naprawdę wysokie!

stanowisko pod rzepak to jedna z kluczowych decyzji w hodowliBłędy w uprawie rzepaków dotyczą m.in.: wyboru stanowiska uprawnego, zbyt częstej uprawy po sobie zbóż, problemu co wysiać w miejsce wymarzniętego rzepaku ozimego, jak optymalnie przygotowywać glebę pod zasiew. Błędy powodują ujemne skutki gospodarcze (sprzyjają rozwojowi chorób, chwastów i samosiewów oraz wyleganiu, zmniejszają plony, degradują glebę itp.).

 

By umiejętnie przygotować stanowisko pod rzepak i dzięki temu zyskać jak najbardziej obfite plony, należy przede wszystkim znać 5 poniższych faktów:

1. Kiedy wybrać rzepak jary, a kiedy ozimy?

Powszechnym w uprawie i najbardziej plonotwórczym jest rzepak ozimy. Powierzchnia upraw rz. jarego w Polsce wynosi kilka do kilkudziesięciu % powierzchni uprawy rz. ozimego (średnio to 13%). Jednak chociaż jary ma gorsze plony (o ok. 20-50%), to gdy złe warunki klimatyczne w okresie zimy powodują wymarzanie ozimego, uprawa w to miejsce jarego stanowi idealne i często jedyne uzupełnienie wcześniejszych planów i założeń gospodarczych. Rzepak jary jest jedyną rośliną następczą po wymarzniętym ozimym, gdy na plantacji zastosowano jesienne herbicydy wykluczające ewentualne późniejsze wprowadzenie do uprawy zbóż jarych. Ponadto, jary jest dużo tańszy w uprawie od ozimego, gdyż lepiej radzi sobie konkurując z chwastami, może mieć niższe o ok. 30% nawożenie, nie wymaga wysiewania nawozów fosforowych i potasowych (już je wysiano pod wymarznięty rz. ozimy), jest mniej narażony na porażenie grzybami, ma krótki okres wegetacji (co lepiej sprzyja organizacji prac polowych), stanowi bardzo dobry przedplon dla zbóż ozimych. To zwiększa jego opłacalność.

Dobre stanowisko pod rzepak to gwarancja sukcesu2. Wybieramy stanowisko pod rzepak

Rzepak można dostosować do wielu układów zmianowania, bo zostawia dobrą strukturę gleby i wysoką wartość nawozową resztek pożniwnych. Zasadniczy element wyboru gruntu pod zasiew stanowią wymagania wodne rzepaku. Gleba powinna mieć dobrą strukturę oraz zdolność wchłaniania i zatrzymywania wody, a przepuszczalne podglebie ma skutecznie odprowadzać okresowy nadmiar wody. Najlepsze są gleby żyzne i zasobne w składniki pokarmowe, dobrze utrzymane i niezachwaszczone. Gleby lżejsze oraz zwięzłe i zlewne są najbardziej ryzykowne w uprawie rzepaku. Należy wybierać stanowiska mogące zapewnić wystarczający zapas wody nawet przy niedoborach opadów.Dla rzepaków najlepsze przedplony to: strączkowe i mieszanki zbożowo-strączkowe, w dalszej kolejności wczesne ziemniaki i wcześnie schodzące z pola zboża oraz trawy pastewne, koniczyna czerwona, lucerna i inne rośliny wieloletnie (pod warunkiem, że będą użytkowane przez max dwa pokosy i zejdą wraz z końcem czerwca). Najczęstsze rozwiązanie płodozmianu to uprawa rzepaku na stanowisku po zbożu ozimym.

3. Przygotowanie stanowiska pod rzepak

Orka (min. na głębokość 20-22 cm) i uprawa przedsiewna ma przede wszystkim pomóc zachować jak największą ilość wody z okresu jesienno-zimowego. Po orce glebę należy zabronować. Przy późnym siewie można ją też zwałować. Uprawki przedsiewne mają stworzyć odpowiednie warunki do siewu nasion na odpowiednią głębokość, przy czym gleba ma być spulchniona, jednak nie przesuszona. Za głęboki siew uniemożliwia przebicie się kiełków roślin na powierzchnię, osłabia je i naraża na choroby. Uprawę gleby pod rzepak (także jary) rozpoczyna się jesienią. Dla jarego ważna jest jesienna podorywka, okresowe bronowanie i orka zimowa. Wiosną, by wyrównać powierzchnię, zatrzymać wodę w glebie i przyspieszyć ogrzewanie się gleby, należy dać włókę lub zabronować. Należy też pamiętać o dostarczeniu do gleby odpowiednich nawozów (ilość i skład zależy od zasobności danej gleby), z których część należy podać jeszcze przedsiewnie (gł. azot, fosfor i potas).

4. Najodpowiedniejszy termin siewu rzepaku.

Rzepak jary sieje się w ostatniej dekadzie marca, lub pierwszej (względnie drugiej) dekadzie kwietnia. Dokładne określenie pory siewu sprawia problem, bo jest uzależnione od warunków atmosferycznych na przedwiośniu. Rz. ozimy wysiewa się w sierpniu: najwcześniej w rejonie półn.-wsch. Polski (ok. 15-go), ok. 20-go w Polsce centralnej i ok. 25-go w zachodniej.

5. Ochrona rzepaku

Najlepiej jest przeprowadzić zabieg ochrony rzepaku przed lub bezpośrednio po jego siewie. Obecnie jest duży wybór herbicydów do stosowania jesiennego i wiosennego przeciw chwastom dwuliściennym i jednoliściennym oraz samosiewom uprawnym. Z chorób grzybowych groźne są m.in.: zgorzel siewek (zwalczana przez zaprawianie materiału siewnego), sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń.

Skuteczna ochrona rzepaku preparatami FMC Agro Polska:
FMC to światowy producent środków ochrony roślin i preparatów wspomagający rozwój rzepaku.

Czytaj więcej o produktach przeznaczonych do ochrony i wspomagania rozwoju rzepaku. >>

Polecamy także: