Międzyplony, a jakość gleby

Międzyplony  nie tylko zwiększają biologiczną aktywność i utrzymują żyzność gleby na właściwym poziomie, ale również zapobiegają erozji i stratom składników pokarmowych wynikających z intensywnej produkcji rolniczej. Sprawdź co musisz wiedzieć na ich temat.

Rodzaje międzyplonów

ochrona zbóz ozimych jesienią

Ze względy na termin wysiewu międzyplony dzieli się na 4 kategorie:

  • ścierniskowe – wysiewane po zbiorze plonu głównego, w terminie od 1 lipca do 20 sierpnia i utrzymywane do co najmniej 15 października tego roku;
  • ozime – wysiewane do 30 września i zbierane wiosną następnego roku;
  • wsiewki śródplonowe – wsiewane wiosną razem z plonem głównym;
  • plon wtórny – wysiewane po zbiorze międzyplonu ozimego, a zbierane jesienią w tym samym roku.

 

Międzyplony mają duże znaczenie dla gleby, gdyż:

  • ograniczają erozję gleby;
  • podnoszą biologiczną aktywność i utrzymują żyzność gleby;
  • wzbogacają glebę w składniki pokarmowe z rozkładu resztek pożniwnych;
  • korzystnie wpływają na życie biologiczne gleby oraz jej strukturę;
  • pełnią funkcję fitosanitarną ograniczając rozwój chwastów oraz patogenów chorobotwórczych.

 

 

Jak wybierać międzyplony?

Międzyplony powinny być dobierane na podstawie znajomości długości okresu wegetacji uprawianych roślin oraz stopnia ich odporności na niekorzystne warunki panujące na polu, w tym na okresowe niedobory wody oraz niskie temperatury. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na tempo ich wzrostu. Szybkim rozwojem początkowym odznaczają się takie rośliny jak bobik, łubin żółty oraz wyka, co czyni je polecanymi gatunkami do wykorzystania jako międzyplony ścierniskowe. Z kolei w międzyplonach ozimych zaleca się dobór gatunków o małych wymaganiach termicznych, w tym rzepaku i rzepiku ozimego oraz żyta ozimego. Wielkość plonowania roślin w międzyplonach poprawia się poprzez uprawę roślin w mieszankach.

 

Zapoznaj się z artykułem: Uprawy – zwalczanie chwastów i ochrona roślin >>

Polecamy także: